BARDO RETRIIT - SISEMISE HIILGUSE ÄRATAMINE

See tervendav retriit toimub 3.-4. augustil 2024 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates! 

Bardo retriidis on esmaseks eesmärgiks keskenduda välist valgust tõkestades rahuseisundis püsimisele, kust ilmuvad selged kogemused ja intuitiivsed taipamised teadvuse mõõtmatuse kohta. Me siseneme ürgsesse olekusse, et ühineda oma kõrgema olemuse ja sisemise jumalikkusega. Kõiksuse energia voolab meist läbi ning me mõistame oma olemasolu tõelist eesmärki ja hoomame universaalset korda ja struktuuri nähtumusliku maailma taga. See on tagasipöördumine Suure Ema rüppe, kosmilisse üska, oma maise eksistentsi allikasse, milleks on loomulik ja algupärane tumedus. Nii kulgeb praktiseerija teekond läbi vaikuse veelgi sügavamasse vaikusesse, millest siis korraga ilmub vibratsioon – helid ja valgus. Traditsiooni järgi on bardo retriidi eesmärgiks totaalselt lõdvestuda, lõigata läbi mentaalsed ja emotsionaalsed harjumused, ühtlustada kehasiseseid elemente, töötada visioonidega ja lihtsalt puhata „loomupärases olekus“. Lisaks on bardo retriit  seotud ka nende nägemustega, mis ilmuvad dharmata bardos ja mida kirjeldatakse „Tiibeti surnuteraamatus“. Nende praktikate tulemuseks on kõikehõlmav tarkuse ja hiilguse kogemus.

TIIBETI SURNUTERAAMAT: VABANEMINE KUULMISE KAUDU

“Tiibeti surnuteraamatut” tutvustav kursus toimub 13.-30. juunil 2024 Zoomis live’is. Osaleda saab ka järele vaadates!

Kursus koosneb kolmest teemat avavast loengust (13.,20. ja 27.06)  ning sellele järgnevast ühepäevasest retriidist (30.06)

“Tiibeti surnuteraamatu“ kontekstis tähendab “vabanemine” seda, et kes iganes puutub kokku selles raamatus sisalduva õpetusega – ükskõik kas avatud meelega või selles kaheldes –, saab tekstis sisalduva ülekandeväe tõttu võimsa välgatuse valgustumiskogemusest. 

„Vabanemine kuulmise kaudu“ ehk Bardo Thötröl on püha tekst Tiibeti budismis,  mis kirjeldab üksikasjalikult nii suremisprotsessi kui ka surmajärgses kogemuses ilmuvat avarust ja hiilgust ning värvikaid nägemusi, näidates meile teed vabanemise ehk valgustumise juurde või vähemalt heade ümbersündide suunas. Traditsiooniliselt õpitakse seda teksti tundma eluajal ning lõike sellest loetakse ette nii surijatele kui neile, kes on juba surnud, et juhatada lahkujatele teed puhastesse maailmadesse ja tõelise vabanemise suunas.

KANALDAMINE KOOS KEHAGA

See tervendav ja kõrgemale tarkusele häälestav retriit toimub 11.-12. mail 2024 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates! 

Retriidi “Kanaldamine koos kehaga” eesmärgiks on avada või süvendada kanaldamise ehk kõrgemate ja puhtamate teadvustasanditega suhtlemise oskust ning näidata teed, kuidas kanaldada kogu oma keha kaasates. Selles protsessis on ülendav kogeda või taasavastada, kuidas meie keha on loomupäraselt sünkroonis meie südamega ja Maa endaga, samuti Kõiksuse südamega ning Kosmilise Emaga. Kanaldama õppimine on evolutsiooniline hüpe teadvuse arengus, millel on transformeeriv toime meie elule, ning koos kehaga kanaldamine avab täiesti uue lähenemisnurga kanaldamisekunstile. Kehaga kanaldades suundume väga sügavale oma keha peentasandite sisse ning leiame sealt ühenduse Algallikaga. Kanaldades avastame ühendustee puhaste maailmade ja valgustunud teadvustasandite juurde, kontakteerudes selle puhta, armastava, hooliva ning kõrgeimale hüvangule orienteeritud teadlikkusega, mis on meie endi tõeline olemus ning lahutamatu Algallikast, kõiksusest, puhtast algolekust. Sealt ilmub ka ülim toetusväli – meie kõikide kõrgeimad õpetajad, vaimse tasandi teejuhid. 

HIILGAVA KEHAMANDALA ÄRATAMINE

See tervendav ja puhastav retriit toimub 6.-7. aprillil 2024 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Kehamandala äratamisel on oluline mõista, et tõeline jõuallikas, millele oma elus kõige enam toetuda saame, on meie endi kõrgeim olemus, meie sisemine valgus ja puhtus – ükskõik, kuidas me seda nimetame või millisel viisil kogeme. See võib olla meie jaoks midagi tõeliselt kõrgsageduslikku, taevast või kosmilist, ent see võib olla ka ühendus Maa kuldse ja armastava südamega.

Retriidil käsitleme hiilgava kehamandala äratamise põhiprintsiipe ning kogeme kehamandalasse sisenemist tervendava, puhastava ja vabastava psühhosomaatilise kogemusena kui aluspõhja teadlikule elamisele ning ka oskuslikule ja tulemusrikkale meditatsioonipraktikale. Kogedes kehasisest psühhosomaatilist ruumi, omandame võtmed blokeeringute lahustamiseks ja harmoniseerimiseks. Avades kehas peituvad väravad mõõtmatusse ehk kogu olemasolu algallikasse, läbistame segaduse ja hajevil oleku, vaigistame hirmud ning hakkame teadlikumalt kogema oma emotsioone, et vabastada ja transformeerida neis peituv energia. Taotluseks on tuua oma teadlikkus täielikult kehasse ja igasse hetke, et kogeda sügavamalt ja täielikumalt oma igapäevaelus leiduvaid imesid.

PÖÖRANE VADŽRA MAAILM

4-osaline kursus Chögyam Trungpa raamatu „Lõppeesmärgita teekond“ põhjal

29. veebruaril ning 7., 14. ja 21. märtsil 2024 kell 20.00-22.00 Zoomis. 

Osaleda saab ka järele vaadates!

Avastame üheskoos tarkusepärleid, mis on elavad tuumjuhised pöörase vadžra maailma kogemuse juurde ning aitavad mõista mitmeid olulisi teelõike, millest tantristlik teekond koosneb.

„Lõppeesmärgita teekond“ on eriline, elavat õpetust sisaldav raamat, mis põhineb Chögyam Trungpa Rinpotše, ühe 20. sajandi suurima Tiibeti meditatsioonimeistri sensatsioonilistel loengutel ja  tutvustab tantra põhiprintsiipe, mis aitavad ühelt poolt vadžrajaanat ehk budistlikku tantrismi demüstifitseerida, ent avavad ka nende iidsete õpetuste väge ja pühadust, nende aegumatut tähtsust ja väärtuslikku tähendust tänapäeva maailma jaoks, pakkudes vahetut ja värvikat pilti pöörasest vadžra maailmast.

Asugem teekonnale, millel puudub kindlaksmääratud lõppeesmärk, vaid kus lõpust saab uus algus uuel mõistmise ja kogemise tasandil!

KULDNE TARA, Ajaratas ja Šambhala maailm

Retriit toimub 28.-29. oktoobril 2023  Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Kuldne Tara, keda tuntakse Kalacakra ehk Ajaratta õpetustes Vishvamatana, kehastab meie kõigi algset puhtust ja täiust ning kiirgab välja vikerkaarevärvides valgust. Vishvamatat ehk tõlkes „paljususe, mitmekesisuse ja kirevuse ema“ on nimetatud ka Maailma Emaks, kelle hiilgavas kohalolekus tunnevad kõik end omaksvõetuna ja armastatuna. Lisaks sümboliseerib Kuldne Emand Vishvamata esoteerilisel tasandil meie vikerkaarevalguskeha, mida kogeme siis, kui ego tahkus ja negatiivsed emotsioonid on mõõtmatusse lahustunud, nii et algsest puhtusest saab vaba ja hiilgavana ilmuda meie puhas olemus.

“Ajaratta” ehk Kalacakra  tantra on püha tekst budistlikus tantrismis, mis tutvustab nii isiklikku kui kollektiivset teed valgustumiseni, põhinedes kõrgemasse joogatantrasse (anuttara) kuuluval jumalusejoogal. Siiski on kõik jumalused, keda esineb vadžrajaana budismis arvutul hulgal, oma olemuselt üks, sest nad kõik väljendavad meie kõrgeimat ja puhtaimat olemust ning aitavad meil oma sisemise potentsiaaliga tõelist ühendust luua. 

PUNANE TARA: Armastuse, külluse ja hea õnne jumalanna

Retriit toimub 2.-3. septembril 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Punane Tara on armastuse, külluse, rõõmu ja eneseväärtustamise jumalanna, kes tõmbab meie ellu head õnne ja alistab negatiivsuse. Punast Tarat peetakse ka suure tarkuse ja võluväe jumalannaks, kellele on omane ülim kaastunne. Arvatakse, et Punasel Taral on võime muuta inimese elu dramaatiliselt – üheainsa hetkega. Nimelt omistatakse talle vägi eemaldada meie teelt väga raskeid takistusi. Tiibetis usutakse, et kui korrata Punase Tara mantrat 10 000 korda, siis täituvad kõik meie soovid.

Punane Tara on paljudel eri kujudel ilmuva ja kõikide Buddhade emana tuntud Tara üks kõige enam armastatud väljendusi, sest tema praktika aitab meil võtta oma elu juhtimine enda kätte ning magnetiseerida toetust, vajalikke ressursse ja heaendelisi asjaolusid. Tulemuseks on see, et nii meie endi kui teiste inimeste maine elu on vabam ja õnnelikum ning ka teekond valgustumise poole kulgeb sujuvamalt, leebemalt ja harmoonilisemalt. 

Dzogchen ehk Suure Täiuse õpetus

I osa: Rushen – sansaara ja nirvaana eraldamine

Retriit toimub 29.-30. juulil 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Dzogcheni ehk Suure Täiuse õpetust peetakse vaimse tee tipuks ja seda on nimetatud ka atijoogaks ehk atijaanaks, tippu viivaks sõidukiks, või maha sandhiks ehk Suureks Täiuseks, ülimaks õpetuseks. Selle õpetuse tähtsaim sõnum on: me kõik oleme loomult buddhad ning valgustumine on veel selles elus võimalik.

Sajandeid on dzogchen olnud salaõpetus, maha vaikitud otsetee täieliku ja täiusliku virgumise juurde. Nimelt sisaldab dzogchen meetodeid, mis pakuvad silmapilkset ligipääsu ülima reaalsuse kogemiseks, juhatades meid loomupärase ärkveloleku mõõtmatusse kõikehõlmavusse ning tehes seda ilma paljude tavapäraste vaheastmeteta, mille hulka kuuluvad puhastamised, ettevalmistused ja mitmesugused astmelised praktikad. Seetõttu loetaksegi dzogcheni vadžrajaana (purunematu sõiduki) ehk budistliku tantrismi otseteeks – „buddhade, mitte tavaliste olendite praktikaks“.

Seitsmesilmne Valge Tara ja Akaši kroonikad

Kristallvalge tervendav hiilgus ja mõõtmatu kosmiline tarkus

Retriit toimub 22.-23. juulil 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Valge Tara leevendav, kuuvalgusetaoline energia täidab meie keha tervendava nektariga. Sädelevas hiilguses puhastab Seitsmesilmne Valge Tara meie kehasiseseid peenenergiaid, lahustades nii uinunud kui aktiveerunud olekus negatiivse mõjuga karmaseemneid. Kiirates välja lõputut rahu ja kosmilist tarkust, loob Valge Tara ehk Akaša Dhatvišvari rahuliku ja avara atmosfääri energiavarude taastamiseks ja täiendamiseks ning avab vajadusel juurdepääsu ka kõrgemale tarkusele, mis on talletatud Akaši kroonikatesse. See on kosmiline elav infoväli, mis sisaldab salvestusi iga hinge teekonnast ning kus on võimalik vaadata nii oma minevikku kui olevikku ja heita pilk tõenäolistele tulevikustsenaariumitele. Akaši kroonikad avanevad meie ees, kui teeme taotluse teha oma elus paremaid valikuid!

Akaši kroonikateks nimetatud ülestähendusi tuntakse ka Eluraamatuna. Isiklikul tasandil on tegu salvestusega iga hinge teekonnast minevikus, olevikus ja tulevikus ning ka paralleelsetes reaalsustes. 

Bardo jooga retriit

Retriit toimub 10.-11. juunil 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Bardo jooga on üks Naropa ja Niguma kuuest joogast, mille peamine fookus on pakkuda juhatust, kuidas navigeerida bardo seisundis ehk suurte muutuste korral, samuti surma ja taassünni vahelises olekus. Bardo jooga on edasijõudnute praktika, mille praktiseerimisel on kõige olulisem taotlus virguda kõige elava hüvanguks, samuti teatav kogemus Tühjusest ehk meele tõelisest loomusest. Ka on abiks, kui tunda toetavaid praktikaid, mille abil saame puhastada oma karmat ja lahustada esilekerkivaid takistusi.

Bardo tähendab „vahepealsust“ ning tegu on eelkõige üleminekuseisundiga. Üleminekuseisundeid võib jagada kolme põhikategooriasse: 1) isiklikud üleminekuseisundid, 2) kollektiivsed üleminekuseisundid ja 3) füüsiline surm. Pöörlev eluratas on alguse ehk sünni, kestmise ehk elu, lõppemise ehk surma ja uue alguse ehk taassünni pidev vaheldumine. Ainus tee sellest kontrollimatust mustrist väljumiseks on teadlikuks saamine

Mer-Ka-Ba ja Sahu

Oma tõelise tee avastamine ja ajajoonte vahetamine valguskeha tehnikate abil

Retriit toimub 3.-4. juunil 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Sellel retriidil keskendume oma kõrgeima tee ehk tõelise tee avastamisele ning vaatleme erinevaid võimalusi, kuidas liikuda kõrgema tuleviku suunas. Kuigi see võib tunduda paradoksaalne, on meie ajajoon ehk meie käesolev elu vaid üks paljudest samaaegsetest eksisteerivatest võimalustest reaalsust kogeda. Ja on täiesti võimalik, kuna see on meie sünniõigus, muuta oma ajajoont ning seoses sellega ka oma olevikku ja tulevikku.

On tähtis arendada oskust elada hetkes, et kogeda neid paljusid erinevaid võimalusi, mis on meie jaoks alati avatud. Siiski on praegusel ajal, kõikide väljakutsete keskel, väga oluline hoida fookust ka kõrgeimal võimalikul tulevikul – isegi kui me ei tea, milline see olla võiks, või kui me ei usu sellesse. Just fookuse hoidmine kõrgeimal võimalikul tulevikul vallandabki meie elus väga puhta energia voolu ehk kõrgeima tee, mis meid kõrgema tuleviku suunas juhatab.

Teadlik ja vabastav kirjutamine

Kirjuta end vabaks takistustest ja saa vastused enda jaoks olulistele küsimustele!

18.-19. veebruaril 2023 toimub Zoomis retriit

Kirjutamine võimaldab esile kutsuda erinevaid meeleseisundeid ning luua terveid maailmu, mida teistega jagada. Kirjutamine lubab meil saada ühendust oma tõelise olemuse ja tõelise teega ning leida vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele.

Teadlik ja vabastav kirjutamine on tehnika, mis aitab meil taastada ühendust oma sisemise tarkuse ja tõega ning võimaldab saada vastuseid, mida oleme otsinud võib-olla kogu oma elu. Isegi kui me ei tea, mida tahame või mida otsime, siis kirjutades võime ootamatult enda jaoks olulised küsimused ära sõnastada. Ja kui õiged küsimused on sõnastatud, siis on teadlik kirjutamine üks võimalik meetod, mis meid vastusteni juhatab.

Teadlik kirjutamine on eraldi oskus, mida on võimalik õppida ja omandada. Seda tehes avastame, et nii nagu teadlikult hingates on ka teadlikult kirjutades võimalik ligi pääseda millelegi enamale – oma tavaminast mõõtmatult suuremale teadvusväljale, universumi tarkusele, algoleku puhtusele ja täiusele.

Tiibeti unenäojooga

Selge ja teadliku unenägemise praktikad Naropa kuues joogas

4. detsembril algab 3-nädalane kursus

4.12.22 toimub retriit (kl 15.00-19.00) Zoomis, kus loome vajaliku aluspõhja edasiseks praktikaks. Sellele järgneb kolm nädalat unenäojooga praktiseerimist. Lisaks kohtume Zoomis ka neljapäeva õhtutel (8., 15. ja 22.12) algusega kl 20.00, et kogemust sügavdada.

Kursuse eesmärgiks on ühendada uneaeg oskuslikul viisil oma vaimse teekonnaga, nii et tulemuseks võiks olla sügavam väljapuhkamine päevasest stressist ja ka energeetiline laadimine puhtast algolekust tõusva tervendava ja väestava energiaga. Unenäojooga aitab meil ühendada üliteadvuse ja alateadvuse tasandeid, suunates Algallika valgust unereaalsuses kujuvõtvasse, ent füüsilise silma jaoks nähtamatusse maailma, mis meid paratamatult lakkamatult mõjutab. Väga leebel ja lõdvestunud viisil õpime suunama oma teadlikkust, nii et võiksime veeta väärtusliku uneaja kõrgematel ja puhastel tasanditel, läbistades vajadusel ka alateadvuse raskemaid kihistusi ja vahendades neile tasanditele tervendust.

Vadžrajaana – teekond virgunud keha, puhta teadvuse ning ülima õndsuseni

Kolmeosaline loengusari vadžrajaanast ehk teemantvälguteest

9.11, 16.11 ja 23.11 õhtutel algusega kl 20.00 Zoomis

Loengukursuse eesmärk on avada selle iidse õpetuse äratavat ja tervendavat olemust ning tutvustada tähtsamaid põhimõtteid ühes kõige võimsamas ja toimivamas meetodis teadvuse avardamiseks, mis on kunagi välja töötatud ning sajandite, lausa aastatuhandete vältel läbi proovitud ja paljude pühendunud praktiseerijate poolt kaasajastatud ning täiustatud. See kursus sobib nii algajatele kui edasijõudnutele, olles ühteaegu abiks nii teemaga tutvumisel kui ka tervikpildi kokkupanemisel ja oluliste põhimõtete sisu sügavamal avamisel kogenud praktiseerijate jaoks, kes saavad siduda esitatavat materjali oma meditatsioonides kogetuga.

Mida siis tähendab vadžrajaana ehk teemantvälgutee? See on teine nimetus budistlikule tantrismile, milles sisalduvad õpetused on erakordselt pühad, kiiresti toimivad ja täpsed, kuid teatud mõttes ka ligipääsmatud. Neid varjab miski, mida võib nimetada sisseprogrammeeritud saladustelooriks. 

Lungta ehk tuulehobu

Sisemise väe ja valguskeha äratamine rahumeelse sõdalase traditsioonis

17.-18. septembril 2022 toimuv retriit edasijõudnutele

Iidsetel, budismieelsetel aegadel oli „tuulehobu“ eelkõige õnne, heaolu, külluse ja õitsengu sümbol. Tuulehobu kujutiseks on õhus galopeeriv hobune, kes kannab oma seljas leegitsevat kalliskivi, mis täidab kõik meie soovid – alates isiklikest püüdlustest kuni ülima teadlikkuse ehk valgustamise saavutamiseni. See soovikalliskivi ei ole muud kui bodhicitta, meie virgunud süda, meis peituv valgustumise seeme. Tuulehobu on ülendav kogemus, mis aktiveerib meie südame dünaamilist väge ning on kogetav kui võimas, takistusi lahustav ning edasiminekut käivitav vägi. Kuigi tuulehobu tagab võime olla edukas nii maistes kui vaimsetes asjades, äratavad selle üksnes kaastunne, kartmatus ja vastutustundlik heasoovlikkus kõige elava suhtes. Kui soovime elada tähendusrikast elu, nii et meie teekonnast jääks tulevastele põlvedele maha särav valgusejälg, tuleb meil mõista karma toimimise põhimõtteid ehk põhjuse ja tagajärje seadust, nii et meie otsused ja valikud võiksid tulevikule positiivset mõju avaldada. Tuulehobu õpetab meile, kuidas olla jõuline, ent mitte agressiivne, ning kuidas toimida lahkelt ja armastavalt, ent siiski targalt.