Bardo jooga retriit

Retriit toimub 10.-11. juunil 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Bardo jooga on üks Naropa ja Niguma kuuest joogast, mille peamine fookus on pakkuda juhatust, kuidas navigeerida bardo seisundis ehk suurte muutuste korral, samuti surma ja taassünni vahelises olekus. Bardo jooga on edasijõudnute praktika, mille praktiseerimisel on kõige olulisem taotlus virguda kõige elava hüvanguks, samuti teatav kogemus Tühjusest ehk meele tõelisest loomusest. Ka on abiks, kui tunda toetavaid praktikaid, mille abil saame puhastada oma karmat ja lahustada esilekerkivaid takistusi.

Bardo tähendab „vahepealsust“ ning tegu on eelkõige üleminekuseisundiga. Üleminekuseisundeid võib jagada kolme põhikategooriasse: 1) isiklikud üleminekuseisundid, 2) kollektiivsed üleminekuseisundid ja 3) füüsiline surm. Pöörlev eluratas on alguse ehk sünni, kestmise ehk elu, lõppemise ehk surma ja uue alguse ehk taassünni pidev vaheldumine. Ainus tee sellest kontrollimatust mustrist väljumiseks on teadlikuks saamine. Et teadlikuks saada, tuleb meil end treenida meditatsiooni ja mõtestatud sisevaatluse abil, kusjuures oluline on taotlus jääda mis tahes olukorras sisemiselt rahulikuks, armastavaks ja kaastundlikuks, sest ainult nii peatame me negatiivse karma tekkimise ja kuhjumise. 

Kui oleme rahulikud ja armastavad, siis mida iganes me ütleme või teeme, muutub see olenditele kasutoovaks. Ja kui me sureme, on ka meie kogemused bardos ja järgmises elus sarnased. Kõik kogemused – nii elus kui surmas – on harjumuspärase mõtlemise ja tegutsemise vili, mille seemneid külvame praegu. Seepärast tuleb meil treenida oma meelt positiivsete taotluste ja meditatsiooni abil, et külvata seemneid, millest võrsuvad meid ja teisi toetavad viljad.

Kujusta, et seisad armastavat heatahtlikkust kehastava Buddha ees ning koged tema kõiketeadvat tarkust ja tingimusteta armastust, viibides taevases rahu, valguse ja rõõmu maailmas. Ava oma süda rõõmus ja usalduses ning taotle rõõmu ja vabanemist kõikidele olenditele. Selle tulemuseks on, et ka pärast surma, järgmises elus, ilmub maailm sulle puhta maana, mis on täis rahu ja rõõmu.

Positiivsete harjumuste tagajärg ilmneb siis, kui oleme treeninud end meditatsiooni abil ning ankurdanud oma meelevoolu armastava heatahtlikkuse ja kaastunde seemned. Pärast surma jätame maha kõik füüsilised objektid, sest meil ei ole mitte mingit võimalust neid endaga kaasa võtta. Üksnes meie meel ja meie mentaalsed harjumused järgnevad meile teispoolsusesse. Kui oleme kogenud mediteerijad, võime jõuda täieliku vabanemiseni, ühinedes surmahetkel meele tõelise ja algupärase loomusega, Algallika endaga. Kui suudame sellesse imelisse olekusse püsima jääda ega põgene enam tagasi duaalsusesse, siis olemegi valgustunud. Me kogeme nõndasust ning näeme ja mõistame kõike olemasolevat puhtalt ja vahetult. Paraku ei ole see meist enamiku jaoks veel jõukohane ning bardo turbulentsis võivad ka oma negatiivseid ja dualistlikke emotsioonid ennast näidata. Bardojooga aitab meil end oma meele tõepeeglisse vaatamiseks ette valmistada ja harjutada kõikides ilmingutes puhast tarkuseolemusest ära tundma. Seda on võimalik saavutada, kui treenime end eluajal, eelkõige suuri muutusi ja üleminekuid kogedes, kõiki negatiivseid ja dualistlikke meeleseisundeid vabastama ja tarkuseks transformeerima.

Naropa kuus joogat

„Naropa kuus joogat“ on kirja pandud samanimelises traktaadis. Duaalsusest vabanemist, pradžnja ja upaja, nais- ja meesprintsiibi ühinemist kõrgeimas budaseisundis kirjeldatakse selles traktaadis järgmiselt: „Viie kogumi (skandha; tiib. k.: phun-po) eluvägi (prana; tiib. k.: šugs, rlun) kuulub vasakpoolse psüühilise kanali (ida-nadi; tiib. k.: ryan-ma rtsa) kaudu buddhaprintsiibi meheliku aspekti juurde. Viie elemendi (dhatu; tiib. k.: byun-ba) eluvägi kuulub aga parempoolse psüühilise kanali (pingal-nadi; tiib. k.: ro-ma rtsa) kaudu buddhaprintsiibi naisaspekti juurde. Kui on ühendatud mõlemad aspektid ning eluvägi suunatud joogatehnikate abil keskmisesse psüühilisse kanalisse (susumna; tiib. k.: bdu-martsa), siis saabubki mõistmine ja vabanemine.“

Traktaat „Naropa kuus joogat“ sisaldab kuue tehnika kirjeldusi, mille teostamise tulemusena võivad ilmneda ka mitmed üleloomulikud võimed, mida tuleb siiski vaadelda kui kõrvalefekte virgumisele viival teel. Need kuus joogat koondavad üheks tervikuks vadžrajaana ehk budistliku tantrismi kuus tähtsamat praktikat, mida õpetasid India mahasiddhad Tilopa ja Nāropa ning mis edastati tiibeti tõlkijale-joogile Marpa Lotsawale 11. sajandil. Naropa kuue jooga hulka kuuluvad: sisemise tule jooga, illusioonikeha (ehk idami praktika), unenäojooga, selge valguse jooga, phowa ja bardo jooga.

Vastavalt nimetatud joogaõpetusele jõutakse virgumiseni meele ja keha sünkronisatsiooni abil. Mõistmine on saavutatav naadide (kanalite), praana (eluenergia) ja bindude (teadlikkuse „tilkade“) kujustamise ja valitsemise teel. Jooga müstiline anatoomia ja füsioloogia põhineb sisemiste protsesside subjektiivsel ja erapooletul jälgimisel.

Praanajaamas eeldatakse, et dualistliku mõtlemise tõttu siseneb praana vasakusse ja paremasse kanalisse. Energia lahknemine „psüühilises kehas“ viitab sellele, et meel teeb vahet subjekti ja objekti vahel, mis viib karmiliselt määratletud tegudeni. Joogatehnikate abil distsiplineeritakse praanat, suunates seda keskmisesse kanalisse, muutes praana seeläbi mõistmiseväeks. Siis toimub ka meele fundamentaalse loomuse ning kogu manifestatsiooni nõndasuse ära tundmine.

Bardo ehk „vahepealne ilm“

Bardojooga abil õpib pühendunu läbima suremist ja surma ning seisundit surma ja ümbersünni vahel, nagu seda kirjeldatakse tiibeti traditsioonis, katkestamata seejuures oma teadvuse voolu ning jäädes kogu teekonnast teadlikuks.

See tehnika sarnaneb teatud mõttes unenägudejoogale, kuna seisund surma ja uue sünni vahel on võrreldav unenäoseisundiga, mis jääb ärkvelolekute vahele, ning sisuliselt saab sellest tehnikast eluajal aimu just une- ja ärkvelolekuseisundeid vaadeldes.

See joogatehnika on üles ehitatud vastavalt õpetusele Buddha kolmest kehast. Kui teadvuse ees koidab pärast füüsilise keha hävimist tühjuse puhas valgus, siis vastab see seisund Buddha dharmakaajale. Kui meeles hoitakse eluajal õpetajalt saadud juhiseid, on võimalik saavutada vabanemine just sellel momendil. Muidu aga tuhmub valgus eksitavate kujude tõttu, mis karma tulemusena bardos ilmuvad. Need kujud on sageli hirmutekitavad nägemused ja tõukavad bardos viibija sealt väljapääsu otsimisele. Selle tulemuseks on uus inkarneerumine ühes sansaara kuuest ilmast, kusjuures uue sünni määrab karma.

Joogi, kes üleminekul elust surma on keskendunud tühjuse puhtale valgusele, suudab neis ilmutistes näha Buddha sambhogakaajat. Otsides sobivat võimalust inkarneerumiseks, mis ühtlasi vastaks bodhisattva tõotusele vabastada kõik olendid – vaatleb ta seda, mida näeb, k.a. oma tulevast isa ja ema, kui Buddha nirmaanakaajat. Lühidalt öeldes tõstab selle joogatehnika valdamine viivitamatult teadlikult kehastuva bodhisattva tasemele.

Et sellel retriidil osaleda, on kõige olulisem puhas taotlus – valgustuda kõige elava hüvanguks. See taotlus peaks põhinema kaastundel ja ka Tühjusest arusaamisel. Ilma kaastundeta vadžrajaana praktiseerimist on traditsioonis võrreldud katsega ujuda sulatinas.

Retriit toimub Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Salvestused saadan, aga soovitan võimalusel live’is kohal olla, sest sellesse praktikasse sisenemisega kaasneb pühitsus. 15. juunil teeme Zoomis kokkuvõtva jagamisringi, algusega kell 20.00.

Retriiti viib läbi Riina Grethiel.

Osalemistasu on 222 eurot.

Kui osaled nii „Bardo jooga“ retriidil kui „Mer-Ka-Ba ja Sahu“ retriidil, siis kehtib kahel retriidil osalemise erihind 333.-

Registreerida saab e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee