Dzogchen ehk Suure Täiuse õpetus

I osa: Rushen – sansaara ja nirvaana eraldamine

Retriit toimub 29.-30. juulil 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Dzogcheni ehk Suure Täiuse õpetust peetakse vaimse tee tipuks ja seda on nimetatud ka atijoogaks ehk atijaanaks, tippu viivaks sõidukiks, või maha sandhiks ehk Suureks Täiuseks, ülimaks õpetuseks. Selle õpetuse tähtsaim sõnum on: me kõik oleme loomult buddhad ning valgustumine on veel selles elus võimalik.

Sajandeid on dzogchen olnud salaõpetus, maha vaikitud otsetee täieliku ja täiusliku virgumise juurde. Nimelt sisaldab dzogchen meetodeid, mis pakuvad silmapilkset ligipääsu ülima reaalsuse kogemiseks, juhatades meid loomupärase ärkveloleku mõõtmatusse kõikehõlmavusse ning tehes seda ilma paljude tavapäraste vaheastmeteta, mille hulka kuuluvad puhastamised, ettevalmistused ja mitmesugused astmelised praktikad. Seetõttu loetaksegi dzogcheni vadžrajaana (purunematu sõiduki) ehk budistliku tantrismi otseteeks – „buddhade, mitte tavaliste olendite praktikaks“. Kui me seda õpetust järgime, äratame omaenda buddhaloomuse siin ja praegu.

Kuid dzogcheni kohta on öeldud ka järgmist:
See on meile liiga lähedal – nii vaatame me sellest üle.
See näib liiga hea, et olla tõsi – nii ei ole meil sellesse usku.
See on liiga sügav – nii ei suuda me seda täielikult mõista.
See ei asu meist väljaspool – nii ei oska me selleni jõuda.
– Jamgön Kongtrül Londro Thaye

Dzogcheni retriitidel, mida on kavas teha kolm, siseneme Suure Täiuse sügavasse tähendusrikkusesse ja ülendavasse hiilgusesse ning praktiseerime selle õpetuse tähtsamaid praktikaid, mis aitavad meil omaenda buddhaloomust vahetult kogeda ja ära tunda.

Laias laastus jagunevad dzogcheni õpetused kolmeks põhietapiks: (1) rushen (eraldamine), (2) trekchö (läbilõikamine) ja (3) tögal (ülehüppamine).

Esimesel dzogcheni retriidil keskendume esimesele etapile – rushenile ehk sansaara ja nirvaana eraldamisele.

Dzogcheni müsteeriumitesse sissejuhatavat õpetust – rusheni – jagatakse omakorda kolmeks meetodiks, mida tuntakse kui välist, sisemist ja salajast rusheni. (1) Väline rushen põhineb spontaansel ja teadlikul tegutsemisel teatud karmalistes olukordades ning selle praktiseerimine tugineb sisemise rusheni mõistmisel ja praktiseerimisel. (2) Sisemine rushen sisaldab nii analüütilisi kui kujustamisele orienteeritud meeleharjutusi, mille abil saame õppida vahet tegemist omaenda buddhaloomuse kullal ning ego ja isiksuse võltshiilgusel. Me avastame, kuidas lõdvendada oma isekuse haaret ja lasta lahti egoistlikke klammerdumisi ja kinnismõtteid, et paisata valla uks oma sisemise loomupärase buddhasuse juurde, seda kehastada ning särada. Just siin koidabki meie sisemine vabadus ja puhas elu, Suur Täius, mis on omane meie tõelisele olemusele. (3) Salajane rushen hõlmab navigeerimist kehasisestes kanalites ja spontaanseid meelerännakuid erinevatele buddhaväljadele.

29.-30. juuli retriidil teeme välise rusheni harjutusi ning keskendume ka sisemisele ja salajasele rushenile: kogeme meele tõelist loomust ning rändame nii keha sees kui puhastes maailmades – imelistel buddhaväljadel.

Dzogcheni praktiseerides avastame, et meie tõelise olemuse hiilgav kohalolek on meie sees juba iseenesest olemas ning igal hetkel võime spontaanselt sellele äratundmisele ärgata. Kuna sellise sügava tõe täielik ankurdumine meie ellu võtab enamasti aega, tuleb keskenduda vaimsetele õpingutele ja praktiseerimisele, et liikuda mööda vabanemisele viivat teed üha edasi – virgumise, vabaduse ja valgustumise poole.

Käes on dzogcheni aeg.
See on dzogcheni silmapilk, neljas aeg,
mis ületab lineaaraja mineviku, oleviku ja tuleviku –
see on ajatu aeg, mis leiab aset siin ja praegu.
Ära lase seda käest!
– Nyoshul Khenpo Rinpotše

Padmasambhava, kes tõi budismi 8. sajandil Tiibetisse, ennustas, et dzogchenist saab õpetus tulevastel ohtuderohketel aegadel, mil inimeste vaimsed võimed ja tundlikkus on küll suurenenud, kuid kus aega praktiseerimiseks pole piisavalt. Meie ateistlikul, postmodernistlikul ja mitmesugustest kriisidest räsitud ajastul on paljud võimekad inimesed huvitatud virgumisele viivast teest ning otsivad selleks kõige tõhusamat ja toimivamat õpetust. Dzogchen on puhta teadlikkuse juurde viiv otsetee ning koosneb suundanäitavatest juhistest, mis paljastavad meie hiilgava sisemise buddhaloomuse ning juhatavad meid vabadusse ja täiuslikkusesse, milleks on meie kõigi algupärane valgustunud olek.

Dzogcheni vaade iga olendi sisemisest täiuslikkusest ja kogu olemasolu algupärasest headusest ei ole vastuolus teiste õpetustega, vaid hoopis ületab kõik vastuolud, andes relatiivsetele ehk duaalsusel põhinevatele praktikatele suurema sügavuse, olgu need siis budistlikud või mitte. Kuna dzogchen tutvustab meile vahetut, puhast teadvust ja aitab teadlikuks saada meie tõelisest olemusest ehk sisemisest buddhaloomusest, sobib see suurepäraselt tänapäeva inimestele. Lisaks on dzogchen vaba keerukatest rituaalidest ning selle praktiseerimine ei eelda usku ega ka budistliku ajaloo, filosoofia või kosmoloogia tundmist – nii on see vaba kõikidest kultuurilistest lõksudest. Nagu tavatses öelda dzogcheni meister ja visionäär Dudjom Rinpotše: „Dzogchen on universaalne imerohi, tarkuse-essents, ülim teadmine, mis vabastab kõik olendid.“

Dzogchen on teadliku meelepüsivuse praktika.

 Tiibeti budismi kaks peamist teadliku meelepüsivuse tuumpraktikat on dzogchen ja mahamudra („suur sümbol“, ülim vaatenurk). Oma olemuselt põhinevad mõlemad õpetused eelkõige teadlik-olemise harjutamisel. Neid tehnikaid toetavad mitmesugused teised meetodid, mille praktiseerimine tavaliselt eelneb dzogcheni õppimisele. Osa neist praktikatest on paljudele teist juba tuttavad ning põhinevad kujustamisel (keskendumisel idamitele ehk kaitsejumalustele või vaimsetele arhetüüpidele); pühendumisel (südame ja meele ühtesulatamine mõne valgustunud meistri või Buddha südame ja meelega); kaastundel ja armastaval heatahtlikkusel; bodhicittal (isetul, kaastundlikul ja virgunud südamemeelel); tonglenil (enese äravahetamisel teistega); phowal (teadvuse ülekandel); tervendavatel meditatsioonidel ja pikaealisuse praktikatel; mantrate lausumisel või pühade laulude laulmisel; hingamisel ja kehameditatsioonidel ning nendega seotud tantristlikel harjutustel; füüsilisel joogal; unenägude joogal (selgel unenägemisel); bardo joogal (surmaks ja suurteks üleminekuteks ettevalmistamisel); selgele valgusele keskendumisel; sisemise tule joogal; taotlustel ja mõtisklustel; mitmesuguste rituaalide läbiviimisel; samuti tunnetusteoreetilistel väitlustel, mille eesmärgiks on kutsuda esile nihet teadvuses.

Paljud Tiibeti laamad on öelnud, et dzogchen on teadliku meelepüsivuse ülim vorm ning seetõttu – kuna on äärmiselt lihtne ja keskendub üksnes igaühes peituva sisemise buddhaloomuseni jõudmisele – on see eriti sobiv meie praegusel tormilisel ja keerukal ajastul. Dzogchenis nähakse „vaadet ülalt“ ning seda nimetatakse ka tõe valgustkiirgavaks südameks, täiuslikkuse hiilguseks ja loomupäraseks terviklikkuseks.

Kui tühjus vaatab tühjust,
kes siis vaatab tühjust?
– Nyoshul Khenpo Rinpotše

Dzogchenis öeldakse, et kui me praktiseerime praegu, siis me virgume praegu. Kui me praktiseerime täna õhtul, siis me virgume täna õhtul. Ja ometi tuleb meil teadlikkuses püsimist pidevalt harjutada. Teiste sõnadega, kuigi oleme täiuslikud ja terviklikud juba sellistena, nagu me oleme, on vaja praktiseerida, et virgumiskogemust täielikult oma ellu ankurduda. Meil tuleb harjutada, et võiksime mõista iseenda tõelist ja loomupärast täiuslikkust, sest meil tuleb suuta oma tõelises olemuses püsida, et loomupärast vabadust ja sisemist rahu tõeliselt kogeda.

Eelkõige on rushen enesevaatluse praktika – iidne tehnika, mis aitab tungida oma olemuse sisima sügavuse ja iluni, et võiksime avastada, kes või mis me oma paljude maskide ja narratiivide varjus oleme. Mäletamatutest aegadest saadik on suured meistrid, nende seas Sokrates, kutsunud üles iseennast tundma õppima. Kõikidele suurtele maailmareligioonidele, filosoofiavooludele ja eetilistele süsteemidele on pannud aluse inimlik soov mõista oma kohta elus ning saada aru oma olemuse tõelisest tähendusest ja eesmärgist.

Rushen aitab näha peent erinevust väikse algustähega „mina“ ning meie isiksuseülese olemuse ehk suure algustähega ebaisikulise Mina vahel. See ebaisikuline mina on puhas meel, hõõguv alasti teadlikkus, spontaanne kohalolek, kiirgav jagamatu kõikehõlmavus, läbipaistev teadmine, valgustkiirgav teadvus, tühi ja avatud meel, selge ja puhas tunnetus. Rusheni praktiseerides omandame oskuse end sellele puhtale olekule ümber lülituda, et olla teadlik oma mõtetest, tunnetest ja kogemustest ilma neisse takerdumata. Rushen õpetab, kuidas eristada loomulikku kunstlikust ja väljamõeldust, kuidas eristada olemist tegemisest ning kuidas keskmesolekut ja puhast teadlikkust tegutsemise ajal mitte kaotada. Rushen aitab meil näha erinevust pingutuse ja pingutuse ületamise vahel. Viimast tuntakse ka kui puhast ja täiuslikku voolamist – see on Tao taoismis või mittepüüdlemine ja mittetegemine Tiibeti budismis. See on vaimu valdkond, kõigega üksolemise kogemus, kus puuduvad mõtted ja vajadus midagi konstrueerida. See on püha olemisviis, kus kõik lihtsalt voolab.

Rushen aitab meil eristada neid ja paljusid teisi peeneid eristavusi, kuni hakkame tasapisi ka kogemuslikult taipama, et me tõesti ei olegi need, kelleks oleme ennast pidanud. Meie olemus ei piirdu üksnes kehaga, isiksusega, isikuomaduste ega minevikuga. Me ei ole lihtsalt naised või mehed, noored või vanad, terved või haiged, budistid või kristlased, agnostikud või ateistid. Ja niipea kui sellest teadlikuks saame, hakkab meie tõeline olemus end tasapisi ilmutama ja nähtavaks saama. Nii sisenemegi Suure Täiuse hiilgavasse sfääri. Seal avastame, et suudame lasta asjadel olla nii nagu need on. Me suudame puhata oma väsinud südant ja meelt ning tõepoolest lahti lasta ja lõdvestuda, leida varjupaika praeguses hetkes – tühjas, hiilgavas, pingevabas olemises, Suures Täiuses endas, mis meist lihtsalt lakkamatult läbi voolab. Me mõistame, et loomupärane täiuslikkus on kõikehõlmav aluspõhi, avaram taust meie elule ja olemisele, millest pole võimalik kunagi täielikult eemalduda.

Rusheni praktiseerides saame sügavama kontakti oma tõelise minaga, oma ürgolemuse mõõtmatuse ja põhjatusega. Me õpime lahti laskma oma keha, oma mõtted ja mõtlemise – rääkimata isiksusest ning kõigist neist rollidest, mida oma elus mängime. Nii saab võimalikuks näha, mis juhtub siis, kui loobume vajadusest kõike kontrollida ja kui avame end puhta teadlikkuse kohaloleku kogemusele. Me avastame, et iseendal tee pealt eest ära tulles on Suure Täiuse spontaanseks ilmumiseks võrratult palju rohkem ruumi!

Et sellel retriidil osaleda, on kõige olulisem puhas taotlus – valgustuda kõige elava hüvanguks. See taotlus peaks põhinema kaastundel ja ka Tühjusest arusaamisel. Ilma kaastundeta vadžrajaana praktiseerimist on traditsioonis võrreldud katsega ujuda sulatinas.

Retriit toimub Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele kuulates, kuid soovitav on võimalusel live’is kohal olla. Sellistesse praktikasse sisenemisega kaasneb alati ka pühitsus (suuline meeleülekanne), mis – vähemalt enamikel juhtudel – toimib tugevamalt reaalajas.

3. augustil teeme Zoomis ka kokkuvõtva jagamisringi, algusega kell 20.00.

Retriiti viib läbi Riina Grethiel.

Osalemistasu on 222 eurot. 

Kui osaled ka Valge Tara retriidil, siis kehtib kahel retriidil osalemise suvine erihind 311.-

Registreerida saab e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee