KULDNE TARA, Ajaratas ja Šambhala maailm

Retriit toimub 28.-29. oktoobril 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Kuldne Tara, keda tuntakse Kalacakra ehk Ajaratta õpetustes Vishvamatana, kehastab meie kõigi algset puhtust ja täiust ning kiirgab välja vikerkaarevärvides valgust. Vishvamatat ehk tõlkes „paljususe, mitmekesisuse ja kirevuse ema“ on nimetatud ka Maailma Emaks, kelle hiilgavas kohalolekus tunnevad kõik end omaksvõetuna ja armastatuna. Lisaks sümboliseerib Kuldne Emand Vishvamata esoteerilisel tasandil meie vikerkaarevalguskeha, mida kogeme siis, kui ego tahkus ja negatiivsed emotsioonid on mõõtmatusse lahustunud, nii et algsest puhtusest saab vaba ja hiilgavana ilmuda meie puhas olemus.

Kalacakra ehk „Ajaratta“ tantra on püha tekst budistlikus tantrismis ehk vadžrajaanas ning tutvustab nii isiklikku kui kollektiivset teed valgustumiseni, põhinedes kõrgemasse joogatantrasse (anuttara) kuuluval jumalusejoogal. Teatud mõttes on kõik jumalused, keda esineb vadžrajaana budismis arvutul hulgal, oma olemuselt üks, sest nad kõik väljendavad meie kõrgeimat ja puhtaimat olemust ning aitavad meil oma sisemise potentsiaaliga tõelist ühendust luua. Aga kuna iga inimene on erinev ja ainulaadne ning kuna meil kõigil esineb lõputu hulk mitmesuguseid meeleseisundeid, on vadžrajaana budismis välja arendatud väga rikkalik mütoloogia – eesmärgiga pakkuda abivahendeid, et transformeerida mis tahes olukordi ja maailma tajumise mustreid.

Mandala printsiip on oluline kontseptisoon tantristlike õpetuste juures. Väline mandala on seotud välise maailmaga: kuidas suhestuda ühiskonnaga, poliitikaga, organisatsioonidega, koduste suhetega jne. Sisemine mandala on seotud meie kehaga ning kuidas sellega ümber käia. Salajane mandala tegeleb emotsioonidega ja kuidas nendega töötada. Meil tuleks kaasata oma kogemusse samaaegselt kõik kolm mandalat. Me ei saa neid eraldada, me ei saa igaühega eraldi ja erinevatel aegadel tegeleda. Me tuleb töötada nende kõigiga korraga. Sel moel muutub meie kogemus maailmast palju reaalsemaks.

– Chögyam Trungpa 

Kalacakra ehk „ajaratas“ tähendab liikumist, protsesse ja muutumist ning Kalacakra õpetuste võtmesõnumiks on see, et makrokosmoses toimuvad protsessid on vastavuses mikrokosmoses toimuvaga. Teiste sõnadega, Kalacakra tantra vaatleb välise maailma tunnuseid ja arenguprotsesse ning leiab neile vastavused inimkehas. Väljendit „nii nagu on väljaspool, nõnda on ka kehas” (yatha bahye tatha dehe) esineb Kalacakra tantras sagedasti, et rõhutada sarnasusi inimolendite (sisemine Kalacakra) ja kosmose (väline Kalacakra) vahel ning tutvustada puhta maa kuvandit jumalustepaari Kalacakra ja Vishvamata mandalana kui teed valgustumise ja vabanemiseni (alternatiivne Kalacakra). Vastavus keha ja universumi vahel eksisteerib seetõttu, et nii kogu kõiksustervik kui kõigi elusolendite kehad on tekkinud meeles esinevate harjumuspäraste ja karmast tingitud protsesside tõttu. Sellest tulenevalt on kosmos iga elusolendi keha kosmiline koopia. Teiste sõnadega, kosmos ja inimene ei ole eraldiseisvad nähtused ning mõjutavad isegi tavatasandil üksteist lakkamatult vastastikku.

Kalacakra õpetuste kohaselt algab maailma muutmine enese muutmisest. Ideaalis nähakse inimese sisemist arengut kasvamisena puhta maa kogemuseni. Kalacakra tantras nimetatakse säärast puhast maad ehk maapealset paradiisi Šambhalaks, edastades ühelt poolt võimast nägemust füüsilise reaalsuse ülendamisest ning teisalt tutvustades vabanenud meeleseisundit, mis viib puhta maailma kogemuseni ning on saavutatav teatud kindlate meditatsioonipraktikate tulemusel.

Kui suudame luua rahu enese sees ning suunata seda armastavalt ja hoolivalt väljapoole, siis aitab see harmoniseerida meie suhteid teiste inimeste ja maailmaga ning viimaks kogu kõiksustervikuga. See põhimõte võtab lihtsustatud viisil kokku Šambhalasse viiva tee ning teeb võimalikuks praktikates sisalduva transformeeriva väe sisenemiseks meie igapäevaellu. Kalacakra õpetused inspireerivad meid arendama eelarvamustevaba suhtumist, puhast ja duaalsusevaba meeleseisundit, et ületada nii isiklikke kui kollektiivseid vastuolusid ning leida tee täiusliku rahu ajastusse. Öeldakse, et praktikad, mida õpetab Kalacakra tantra, aitavad meil kogeda Šambhalat veel selles maapealses elus.

Kalacakra tantras ennustatakse ette kuldajastut, mil individuaalne rahukogemus, mida on võimalik saavutada Kalacakra praktiseerimisel, levib kõikjal kogu maailmas ning ülendab kogu inimkonna. Kalacakra õpetused pakuvad sügavat ja põhjalikult väljatöötatud meetodit aktualiseerimaks meie suurimat potentsiaali ning loomaks maailmas suuremat rahu ja harmooniat. Tegemist on erakordselt väärtusliku õpetusega, mille maailmale edastamist omistatakse Buddha Šakjamunile, ning see toimib nii isikliku kui kollektiivse teena parema reaalsuse loomiseks.

28.-29. oktoobril toimuval retriidil vaatleme Kuldse Tara, Ajaratta õpetuste ja Šambhala imepäraseid sõnumeid lähemalt ja tutvume valgustunud maailma kogemuseni juhatavate praktikatega.  Retriit toimub Zoomis live’is. Osaleda saab ka järele vaadates!

Retriiti viib läbi Riina Grethiel.

Osalemistasu on 222 eurot, pakume ka soodushinda 177.-

Registreerida saab e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee