Kanaldamine koos kehaga

See tervendav ja kõrgemale tarkusele häälestav retriit toimub 11.-12. mail 2024 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates! 

Retriidi “Kanaldamine koos kehaga” eesmärgiks on avada või süvendada kanaldamise ehk kõrgemate ja puhtamate teadvustasanditega suhtlemise oskust ning näidata teed, kuidas kanaldada kogu oma keha kaasates. Selles protsessis on ülendav kogeda või taasavastada, kuidas meie keha on loomupäraselt sünkroonis meie südamega ja Maa endaga, samuti Kõiksuse südamega ning Kosmilise Emaga. Oodatud on kõik huvilised, aga eelkõige need, kes on eelnevalt kanaldamist õppinud – osalenud mu varasematel kanaldamisseminaridel või harjutanud audiokursuse (Kanaldamise CD) järgi – ja/või need, kes on läbi teinud mõne kehameditatsioonide intensiivkursuse („Virgunud keha“, „Teadlik keha“ või „Mõõtmatu keha“) või osalenud eelmisel kuul toimunud retriidil „Hiilgava kehamandala äratamine“.

Kanaldades avastame ühendustee puhaste maailmade ja valgustunud teadvustasandite juurde, kontakteerudes selle puhta, armastava, hooliva ning kõrgeimale hüvangule orienteeritud teadlikkusega, mis on meie endi tõeline olemus ning lahutamatu Algallikast, kõiksusest, puhtast algolekust. Sealt ilmub ka ülim toetusväli – meie kõikide kõrgeimad õpetajad, vaimse tasandi teejuhid.

Kanaldama õppimine on evolutsiooniline hüpe teadvuse arengus ning selle võime arendamine võib muuta teie elu väga drastilisel viisil, sest kanaldamine on võimas abivahend, mis viib vaimse avanemise ja teadliku transformatsioonini. 

Kanaldades suundume väga avatud ja avarasse teadvuseseisundisse, millega kaasneb ühenduse loomine puhta algoleku ehk Algallikaga, kust hakkab tulvama valgust meie kehadesse ja energiaväljadesse, sealhulgas meie emotsioonide ja mõtete ruumi. See valgus on väga puhas vibratsioon, mis sisaldab lisaks tervendavale ja korrastavale energiale armastust ja tarkust, mis saab vormuda ka sõnadeks. Peamine võti kanaldama õppimisel ongi avanemine ja häälestumine sellele valgusele ning 11.-12. mai retriidil õpime me seda valgust kogema oma kehamandala sees. 

Kanaldamine on niivõrd loomulik, et sageli tunneme, nagu oleks tegu meie enda mõtetega, kuna puhtad maailmad kasutavad suhtlemiseks meie enda teadvuses olevaid tuttavaid kujundeid, pilte ja arusaamu, neid siiski märgatavalt avardades, ülendades ja ergastades, mis teeb saadud informatsiooni ühteaegu elavdavalt uudseks ja koduselt tuttavaks. Kuid kui tavaliselt oleme harjunud sirutuma üles, immateriaalse valguse poole, pidades seda kõrgemaks oma kehast ja kehas olevast energiast, siis koos kehaga kanaldamine avab täiesti uue lähenemisnurga kanaldamisekunstile. Kehaga kanaldades suundume sügavamale oma keha peentasandite sisse ning leiame sealt oma ühenduse Algallikaga. 

Keha kaasamine kanaldamisse võib ka osutuda väljakutseks, kui me ei suuda veel kogeda oma keha püha templina ning kui kehaga seostuvad eelkõige maine elu ja sellega kaasnevad probleemid. Siiski ei põhjusta kannatusi meie keha, vaid hoopis meel, tavamõistus. Keha ise on täiuslik, mitte üksnes algupäraselt, vaid sellisena, nagu ta praegu on – kõikidele nn puudustele vaatamata. Just inimkeha on see imeline vahend, mille abil saab väljendada siin maailmas headust, kaastunnet ja armastust. Keha peentasanditele häälestudes on aga võimalik ühendust saada kogu kõiksusterviku tarkusega ning õppida elama valgustunud elu. Teatud mõttes on meie keha kogu loomise kulminatsioon, loomingu kroon, kõiksusterviku enese mõõdupuu. 

Väga lihtsustatult kirjeldades saab loomine alguse teadlikkuse plahvatuslikust ilmumisest Suurest Tühjusest. Järgmisena tekivad erinevad valgustasandid, kus kujunevad välja teadvuse kõrgsageduslikud ilmingud, mis leiavad väljendumist kõikvõimalike imeliste manifestatsioonide, värvide, helide, mustrite ja struktuuride kaudu. See on teadlikkuse vibratsiooniline manifesteerumine, õilis matemaatika, valguse keel, muusika. Kuid sedamööda, kuidas teadlikkus üha tihedamat ainet loob ja sellesse inkarneerub, läheb kogu protsess veel palju, palju keerulisemaks. Puhtasse matemaatikasse siseneb nn veafaktor ning sealt alates otsime lakkamatult lahenduskäike üha tekkivate vigade parandamiseks. Just nimelt veafaktori tõttu on meie kehad ühteaegu täiuslikud ja ka arengulised. Me kogeme ebatäiuslikkust ja otsime teed, mis juhataks meid tagasi täiuslikkuse kogemuse juurde. Selles protsessis õpime eemaldama loore, mis täiuslikkust meie eest varjavad, sest täiuslikkus ja ebatäiuslikkus on eelkõige vahetud kogemused, mida mõistus ei saa suvaliselt üle kirjutada. 

Mõistus muidugi teeb, mis ta suudab, kuid meie mõistus, just tavamõistuse tähenduses, opereerib üsna piiratud tingimustes, omamata avaramat vaadet. Tavaliselt on mõistusel nii maailmast kui kehast väga kindel ettekujutus, mis on enamasti üsna kivistunud. Omame tugevat narratiivi selle kohta, millised me oleme ja milline on elu planeedil Maa. Me võime õppida kogu oma elu ja omandada kõikvõimalikke tarkusi ja teadmisi, aga meie põhinarratiiv ei muutu. See narratiiv edastab meile pidevalt ja sageli otsekui valjuhääldist, et nii meiega kui kogu maailmaga on midagi väga valesti. Me võime üritada seda häält ignoreerida, aga vabaneda me sellest niisama lihtsalt ei suuda. See ongi põhiline takistus virgumiskogemuse ehk valgustumise ees.

Kehaga mediteerimine ehk kehameditatsioonid on praktikad, mis aitavad seda põhilist takistajat ehk „ma-ei-ole-kunagi-piisavalt-hea“ narratiivi, kustutama hakata, ning ühendavad meid meie suurema olemuse ehk kosmilise kehaga, aidates meil tasapisi üha enam kogeda enese loomupärast täiuslikkust. Ja kui oleme kord kogenud oma tõelist olemust ning seda vabaduse, valguse, ülendumise, südame täieliku avanemise ja kosmilise avardumise tunnet kehatasandil, siis saab sellest kogemusest meie edasimineku aluspõhi ja võimendaja.

Kehaga kanaldamine võib kaasa tuua veelgi suurema läbimurde. Me avastame, et oma keha kaudu saame kontakti tõe mõõtmatu ruumiga ja sealt ilmuva tõelise valgusega, tõelise tarkusega – Algallika võimsa kohalolekuga, mis on samaaegselt osa meist ehk meie suuremast, interpersonaalsest ja kosmilisest kehast. See valgus jõuab meieni füüsilise keha ja ka meie igapäevaelu tegemiste kaudu. See on iidne, jumalannakultuurile omane teadmine, mis on olnud paljude tarkusetraditsioonide aluspõhjaks ning mida tunti veel umbes tuhat aastat tagasi ka siin, meie aladel. 

Kokkuvõttes toob koos kehaga kanaldamine kaasa võimaluse kogeda kohtumist puhta valguse ja kõrgema tarkusega meie enda keha sees, õigemini suuremas vaimses ruumis, mis keha kaudu avaneb. Samuti aitab keha meid väga hästi eristamisel, andes kohe ja väga ausalt märku, kui meie häälestus kõrgemale teadvusele on puudulik või moonutatud. Ka võimaldab keha kaasamine kanaldamisse meil paremini mõista keha enda sõnumeid, mida kuulates saame märkimisväärselt parandada oma tervist, tõsta energiataset ja ülendada oma igapäevaelu kogemust. Kui kanaldamisoskust arendada, siis vajadusel on võimalik ligi pääseda ka kõikidele ideedele, teadmistele ja tarkusele, mis on juba olemas või mida alles tulevikus avastatakse. Esmalt aga on kõige olulisem puhastada ja häälestada oma keha, otsekui omalaadset tõeinstrumenti, et õppida kergelt ja lõdvestunult vastu võtma informatsiooni, mis aitab meil muuta oma elu ning viia see üha rohkem kooskõlla oma tõelise olemuse eesmärkide ja ülesannetega.  

Vt ka blogipostitusi kanaldamise kohta:

KÜSIMUSED ja VASTUSED KANALDAMISSEMINARIDELT: https://valgusesaar.blogspot.com/2017/09/kusimused-ja-vastused.html  

KANALDAMINE ON AVANEMINE PUHTALE KOSMILISELE TARKUSELE: https://valgusesaar.blogspot.com/2017/04/kanaldamine-on-avanemine-puhtale.html

Retriit toimub Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

16. mail 2024 toimub Zoomis kokkuvõttev jagamisringi, algusega kell 20.00.

Retriiti viib läbi Riina Grethiel.

Osalemistasu on 199 eurot, vajadusel saame pakkuda ka soodushinda 177.-

Registreerida saab e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee

OLETE OODATUD!