Mer-Ka-Ba ja Sahu

Oma tõelise tee avastamine ja ajajoonte vahetamine valguskeha tehnikate abil

Retriit toimub 3.-4. juunil 2023 Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates!

Sellel retriidil keskendume oma kõrgeima tee ehk tõelise tee avastamisele ning vaatleme erinevaid võimalusi, kuidas liikuda kõrgema tuleviku suunas. Kuigi see võib tunduda paradoksaalne, on meie ajajoon ehk meie käesolev elu vaid üks paljudest samaaegsetest eksisteerivatest võimalustest reaalsust kogeda. Ja on täiesti võimalik, kuna see on meie sünniõigus, muuta oma ajajoont ning seoses sellega ka oma olevikku ja tulevikku.

Ülim eesmärk on leida üles oma kõrgeim tee ehk see hinge seisukohast algupärane ajajoon, kus erinevad ajajooned ühes võimsas valgusevoos tervikuks ühinevad, nii et ka madalamad versioonid meie reaalsusest ülenduda ja transformeeruda saavad. Individuaalsel tasandil tähendab see valgustumist. Kuid niikaua kuni me üksnes läheneme oma tõelisele teele, leiab ikka ja jälle aset sündmusi, kogemusi või pettumusi, mis võivad meid segadusse ajada ning rajalt kõrvale paisata.

On tähtis arendada oskust elada hetkes, et kogeda neid paljusid erinevaid võimalusi, mis on meie jaoks alati avatud. Siiski on praegusel ajal, kõikide väljakutsete keskel, väga oluline hoida fookust ka kõrgeimal

võimalikul tulevikul. See vallandabki meie elus väga puhta energia voolu ehk kõrgeima tee, mis meid kõrgema tuleviku suunas juhatab.

Alati, kui kaootiliste sündmuste hulk maailmas või meie elus suureneb, toimub see mitme ajajoone koosmõju tõttu. Kuna meie planeet sisenes juba aastakümneid tagasi kaootilisesse faasi, kogeme kollektiivsel tasandil üha jätkuvat kaost ning ikka ja jälle ilmneb nähtus, mida võib nimetada ajasõlmeks.

Ajasõlmed tekivad siis, kui kaks või enam ajajoont üksteisele lähenevad ning kui paralleelsed tegelikkused mõjutavad üksteise psüühilist mõjuvälja. Tugeva mõjuga sündmused erinevatel ajajoontel võivad ajasõlme sattudes suunata ka teiste ajajoonte võimalusi ja tõenäosusi. Ühelt poolt on see väga rikas ja viljakas aeg, mis võimaldab kogeda loomingulisi läbimurdeid ja teha uusi avastusi. Kuid ilmneda võivad ka väga komplitseeritud ja keerulised olukorrad, mis nõuavad oskust muuta vajadusel oma ajajoont, eriti kui oleme pühendunud vaimsele arenguteekonnale ning soovime aidata kogu planeeti ja sellel elavaid olendeid.

Meie planeet on keset totaalset transformatsiooni, millel on mitmeid võimalikke tulemusi, mida me kõik kollektiivselt suuremal või vähemal määral mõjutame. Mõned neist võimalikest tulevikest sisaldavad suurel skaalal aset leidvat ränka puhastust. Kuid leidub ka teisi ajajooni, mis juhatavad kõrgemasse ja harmoonilisemasse tulevikku – kuldajastu ja puhta maa kogemusse. Nimelt võib järsk ja ootamatu nihe inimteadvuses lahustada ja ümber pöörata egoreaalsuse programmi, mis on inimkonna saatust läbi aastatuhandete väga negatiivselt ja lõhkuvalt mõjutanud. Kahe äärmuse vahel eksisteerib veel palju võimalikke ajajooni. Kui jätkame vanas programmis, siis loobume oma sünniõigusest, mis võimaldab meil avada oma sisemine potentsiaal ja luua oma reaalsust ise.

Meie sünniõigus on muuta vajadusel oma ajajoont ja tõenäosusi kasvõi mis tahes sündmuse viimasel hetkel – olgu siis tegu isikliku või kollektiivse kogemusega. See on meie evolutsiooniline potentsiaal. Kas jõuame selle potentsiaali teostamiseni kollektiivselt või mitte, pole veel päriselt selge, kuid igal juhul on pühendunu teeks jõuda oma kõrgeima potentsiaali teostamiseni, olenemata sellest, mis tema ümber välises maailmas aset leiab. Inimkonna kollektiivne saatus sõltub väga suures osas igaühe individuaalsetest valikutest. Siiski mõjutavad suuremat pilti ka paljud välised tegurid, mis ei ole meie poolt kontrollitavad. Nende jõudude seas on nii maapealseid jõude kui kosmilisi energiaid, kuna oleme osa imelisest kosmilisest maatriksist, mida nimetatakse multiversumiks. Kuid nende jõudude hulgas on ka kohalolekuid, kes on andnud tõotuse aidata kõikidel elavatel olenditel kannatustest vabaneda ja oma kõrgeima potentsiaali teostamiseni jõuda. Et selliste toetavate ja armastavate  valgusjõudude jõudude abi vastu võtta, tuleks meil püsida puhtas taotluses – armastuse, kaastunde, tänulikkuse ja väärtustamise seisundis. Nende valgusjõudude abil saaks igaüks liikuda katastroofiliselt ajajoonelt — tuleviku suunalt, mida me kogeda ei soovi — heatahtlikumale, toetavamale ja harmoonilisemat arenguvõimalust pakkuvale ajajoonele.

Kõrgeim tee on alati olemas, sest universum korraldab ennast pidevalt ümber, ükskõik milliseid valikuid me ei teeks, ükskõik milliseid asju maailmas ei juhtuks. Alati on nii igaühe jaoks individuaalselt kui ka kogu inimkonna jaoks kollektiivselt olemas kõrgeim tee ja sellele keskendumine on tohutult võimas jõuallikas – midagi, mida keegi meilt ära võtta ei saa. See lihtsalt on olemas ning juba selle peale mõtlemine tekitab positiivse tunde, lootuse ja mõistmise, et kõik on hästi ning on alati olnud hästi, ehkki me võime kogeda kõikvõimalikke kõikumisi ja tagasilangusi. Kuid need on vaid õppetunnid ja edasimineku kiirendajad meie teekonnal.

Jõuallikas, millele me oma kõrgeimal teel kõige enam toetuda saame, on meie enda kõrgeim olemus, meie sisemine valgus ja puhtus – ükskõik, kuidas me seda nimetame või millisel viisil kogeme. See võib olla meie jaoks midagi tõeliselt kõrgsageduslikku, taevast või kosmilist, aga see võib olla ka meie ühendus valgustunud esivanematega või Maa enda kuldse ja armastava südamega. Oluline on omaks võtta, et meil kõigil ON kõrgeim olemus, sõltumata sellest, kas me nimetame seda taevaseks hingeks, kõrgemaks minaks, Allika minaks, Buddha loomuseks, algupäraseks headuseks või milleks iganes.

Meie kõrgeimat olemust iseloomustab ka elav valguskeha, mis koosneb teadvuseleegist ehk ärkvel teadlikkusest, ning valgusesõidukist, mida on nimetatakse Mer-Ka-Ba’ks. Tiibeti traditsioonis ümbritseb ärkvel teadlikkust Mer-Ka-Ba ekvivalendina mandalaruum ning puhast teadvuseleeki aitab kogeda mandala jumalus ehk idam. Egiptuse traditsioonis nimetatakse seda tasandit meie kõrgemast olemusest Sahu’ks, mis tekib meie kõrgema olemuse ehk taevase hinge (Ba) ja eeterkeha ehk eeterteisiku (Ka) ühinemisel. Sahu on leegitsev valguskeha, mis võib olla meie enda keha kujuline ja kes projitseerib enesest välja puhta maa kui mandalaruumi, mida on võimalik ankurda ka füüsilisse reaalsusesse. Samuti on sellega võimalik rännata läbi erinevate dimensioonide ja aegade. Tegemist on kosmilise ja traditsioonide ülese teadmisega meie kõrgemast potentsiaalist, mis aga avaneb üksnes tingimusteta armastuse ja kaastunde ruumis, piiritus kogemuses, kus ühinevad absoluutne ja relatiivne bodhicitta, tühjus ja õndsus.

Kui soovime tundma õppida valgustumisele viivat teed, siis varem või hiljem avastame, et erinevad õpetused moodustavad ühe terviku. Mer-Ka-Ba on väga oluline osa sellest tervikust, sest tekitab vajaliku ruumi, kus on võimalik ka keset duaalsust ja madalamat sagedust kogeda teistsuguseid võimalusi ning avastada oma kõrgeim tee.

Üks võimalus kuldajastut luua ongi alustada individuaalse ruumi radikaalsest transformeerimisest ja praegusel ajaloolisel ajal ei ole tegelikult ühtegi muud võimalust. Varasematel aegadel ja teistes paikades on püütud luua kuldajastut ühiskonna tipust lähtudes ja proovitud rajada toimivat ühiskonnamudelit, aga kui inimestes üleüldiselt puudub vastav tarkuse ja armastuse tasand, siis see ei toimi ning säärase eksperimendi läbikukkumisel kogetakse vaid veelgi suuremat kannatust. Väga tähtis kriteerium on väline vabadus, samuti vabadus vaimsel enesemääramisel. Seejärel on ülimalt oluline, et inimene suudaks enda sees erinevad omavahel võitlevad vastandid ära lepitada või õigemini ära transformeerida ning astuda väljapoole duaalse maailma võitlust. Meditatsioonipraktika tagajärjel hakkame varem või hiljem kogema puhta maailma sagedust oma energiakanalites, kuni see projitseerub reaalseks puhta maa kogemuseks meie ümber, hakates tekitama väga tervendavaid ja ülendavaid mõjuringe. Ja kui inimesed, kes juba suudavad oma reaalsust sel viisil kogeda, loovad ühisvälja, siis kandub puhta maa kogemus tasapisi ka kollektiivsele tasandile.

Kui leiame üles oma tõelise tee ja püsime sellel, siis aitame ka kõiki teisi, sest kulgemine kõrgemas energiavoolus, armastuses ja kaastundes, saadab väljapoole positiivseid mõjuringe. See on väga tähtis, sest meie kõikide teekonnad ja oma rajal püsimine mõjutavad seda, mis kollektiivsel tasandil toimub ning mida kogeb ülejäänud reaalsus.

3.-4. juunil toimuval retriidil vaatleme kõiki neid teemasid lähemalt ning käsitleme ka valguskeha tehnikaid, mille abil on võimalik (taas)avastada oma kõrgeim tee, teostada oma kõrgeimat potentsiaali ning valida positiivsemaid ajajooni ja kõrgemat reaalsust nii enda kui teiste jaoks.

Retriit toimub Zoomis live’is. Alustame mõlemal päeval kell 15.00 ja lõpetame orienteeruvalt kell 19.00. Osaleda saab ka järele vaadates! 

Retriiti viib läbi Riina Grethiel.

Osalemistasu on 199 eurot. Pakume soodushinda 177.-

Registreerida saab e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee