Vadžrajaana – teekond virgunud keha, puhta teadvuse ning ülima õndsuseni

Kolmeosaline loengusari vadžrajaanast ehk teemantvälguteest

9.11, 16.11 ja 23.11 õhtutel algusega kl 20.00 Zoomis

Loengukursuse eesmärk on avada selle iidse õpetuse äratavat ja tervendavat olemust ning tutvustada tähtsamaid põhimõtteid ühes kõige võimsamas ja toimivamas meetodis teadvuse avardamiseks, mis on kunagi välja töötatud ning sajandite, lausa aastatuhandete vältel läbi proovitud ja paljude pühendunud praktiseerijate poolt kaasajastatud ning täiustatud. See kursus sobib nii algajatele kui edasijõudnutele, olles ühteaegu abiks nii teemaga tutvumisel kui ka tervikpildi kokkupanemisel ja oluliste põhimõtete sisu sügavamal avamisel kogenud praktiseerijate jaoks, kes saavad siduda esitatavat materjali oma meditatsioonides kogetuga.

 

Mida siis tähendab vadžrajaana ehk teemantvälgutee? See on teine nimetus budistlikule tantrismile, milles sisalduvad õpetused on erakordselt pühad, kiiresti toimivad ja täpsed, kuid teatud mõttes ka ligipääsmatud. Neid varjab miski, mida võib nimetada sisseprogrammeeritud saladustelooriks. On vaja õpetajat või vahendajat, kes seda loori kergitaks ning aitaks kontakti saada vahetu, virgumisele viiva kogemusega. Ehkki tegelikult osutavad ka mitmete teiste traditsioonide esoteerilised õpetused samale kogemusele – meie loomupärasele ühendusele allikaga, mida kaitseb ja varjab allika enda algupärane ja lahjendamata puhtus, mis on niivõrd kõrgsageduslik, külluslik ja ehe, et seda ei ole võimalik puudutada ega kirjeldada tavateadvuse seisundis –, on vadžrajaana eripäraks kõikide meie kogemuste kaasamine virgumisteekonda. Minevikus elanud tantrismi praktiseerijad panustasid nende meetodite väljatöötamisele ja täiustamisele määratult palju aega, energiat ja pühendusmiväge. Nende panus on see, et võime tänagi oma teekonnal kogeda võimast toetust õpetusliinilt. See on väga eriline energia, mis ei jäta teelolijat maha isegi siis, kui juurdepääs teistele toetusallikatele on mingi põhjusel tõkestatud või häiritud.

Palju sajandeid tagasi leidis Indias aset nn tantristlik revolutsioon, mille tulemusel sai väliselt rahumeelses budistlikus traditsioonis korraga nähtavaks üks hoopis iidsem ja varjatum kihistus, mis pärineb paljude uurijate arvates budismieelsest ajastust, ulatudes muistsesse jumalannakultuuri, kus töötati välja väga erilised õpetused ja tehnikad, võimaldamaks püüdlejatel jõuda oma tõelise valgusolemuseni ka pimedamatel ajajärkudel, kus ühendus rahumeelsemate meetoditega ei toimi enam nii täiuslikult. Selle kummalise traditsiooni tarkust on antud edasi suulise ülekande teel võimsate mahasiddha’de ehk tantristlike meistrite poolt, kellest mitmed said need õpetused otse vaimsest maailmast või siis müstiliste taevaskõndijate, tarkust kehastavate daakini’de vahendusel, kes võisid ilmuda ka füüsilisse maailma. On ülimalt tõenäoline, et taevaskõndijatega on olnud kokkupuuteid ka paljudel teistel rahvastel, sealhulgas meie esivanematel, kes oma pärimustes ja regilauludes neid erilisi kohalolekuid ilmatütardeks nimetasid.

Kui 13. sajandil lakkas moslemite vallutuste tulemusel budistlik tantrism eksisteerimast Indias, jätkati selle praktiseerimist ja väärtustamist Tiibetis. Nüüdseks on see õpetus jõudnud läänemaailma ning kokkupuude nimetatud teadmiste ja oskustega on aitamas meil meenutada meie enda kaotsiläinud minevikutraditsiooni, samuti ununenud sügavusi nii inimhinges kui lääne kultuuris tervikuna. Avanenud on hiilgav võimalus praegusel segaduste ja raskuste ajajärgul valgustumisele viivale teele mitte üksnes püsima jääda, vaid ka kiiresti edasi liikuda, sest vadžrajaana on alati olnud kiire, otsekui teemantvälguna takistustest läbilõikav tee, mis transformeerib ka kõige negatiivsemad kogemused meid ärkvele raputavateks jõuallikateks, osutades traditsioonis peituvale võimalusele valgustuda üheainsa eluea jooksul.

Just keerulisematel aegadel muutub vajadus valguse järele inimhinges üha suuremaks. Kui välise maailma ilmingud tekitavad tunde, et valgus on hääbumas või maailmast kadumas, on selles hingelises hämarikutsoonis ehk omalaadses vaheolus võimalik avastada, et kõige puhtam ja säravam valgus võib saada täielikult nähtavaks ja kogetavaks – otsekui paksust pilvekattest vabanenud päike või särav täiskuu –, kui õpime rakendama oskuslikke vahendeid ja läbi minema negatiivsete emotsioonide ja hirmude loorist, mis varjab meie eest seda kõige säravamat ja puhtamat, rikkalikumat ja rikkumatut valgust, algupärast headust, mis on meie enda sisim olemus, meie tõeline vaimne omaolek ja vägi.

Saladusteloori tõttu tuntakse budistlikku tantrismi ehk vadžrajaanat ka sosinal edasiantava õpetusliinina. Siiski ei viita saladuse mõiste sellele, nagu sarnaneks tantra mingile võõrkeelele, mida meil on vaja omandada. Pigem tutvustab tantra nähtumusliku maailma tegelikku olemust, mis on tavateadvuse seisundis meie kogemuse eest varjatud. Chögyam Trungpa väitel on tegemist  ühe kõige arenenuma, selgema ja erakordsema tajuvõimega, mida on kunagi välja arendatud. See on ebatavaline ja ekstsentriline, see on võimas, maagiline ja pöörane, kuid samas on see ka erakordselt lihtne.

Järgneb katkend Chögyam Trungpa raamatust „Eesmärgita teekond“:

“Buddha õpetused on tarkuse varasalv, mida on juba rohkem kui 2500 aastat õpetajalt õpilasele edasi antud. Aja jooksul on arenenud välja palju erinevaid õpetusliine ja -stiile, kuid eranditult kõik budistlikud koolkonnad pakuvad vahendeid virgunud teadvuseseisundini jõudmiseks ning nad kõik järgivad Buddha ehk Virgunu eeskuju. Selle mõistmine on ülimalt oluline, eriti kui käsitleme budistlikku tantrismi ehk vadžrajaana õpetusi. Paljud lääne inimesed on kuulnud, et tantrism on „äkiline tee“ – kiirtee valgustumiseni. Või on nad kuulnud, et tantrism on teatud sorti enda vaba väljendamise või seksuaalse vabanemine vorm või mingit sorti emotsioonide totaalsus. Kuid oluline on mõista, et tantrismi ei saa lahutada kogu ülejäänud budistlikust teest. Eksootilised ideed tantrismist ei ole pelgalt väärarusaamad, vaid need võivad osutuda ka üsna hävitavaks. On ohtlik ja kasutu üritada praktiseerida tantrismi, loomata selleks eelnevalt budistlikel baasõpetustel põhinevat tugevat aluspõhja.

Budistlik tee jaotatakse traditsiooniliselt kolmeks peamiseks jaanaks või sõidukiks, milleks on hinajaana, mahajaana ja vadžrajaana. Hinajaana tähendab sõna-sõnalt „väikest või vähemat sõidukit“, kuid veelgi täpsem oleks seda kutsuda „kitsaks teeks“. Hinajaana on väike või kitsas selles mõttes, et range meditatsiooni distsipliin vähendab või taltsutab meele tormlemist ja segadust, lubades sellel iseendas puhata. Hinajaanat kutsutakse ka „vahetuks jaanaks“, kuna hinajaana praktiseerimine võimaldab meil kogeda lihtsalt ja vahetult nii oma meelt kui maailma. Me hakkame mõistma, et kõik mida me kogeme, olgu see hea või halb, positiivne või negatiivne, on taltsutatav ning sellega on võimalik töötada.

Mahajaana tee peamiseks distsipliiniks on teiste aitamine, teiste endast ettepoole asetamine. Mahajaana praktiseerija fookuseks on enda seadmine teiste olukorda ehk enda teiste vastu vahetamine. Nagu ütleb üks tuntud mahajaana ütlus „Võit ja heaolu teistele, kaotus ja lüüasaamine iseendale“. Selline suhtumine ei põhine aga kindlasti enese eitamisel ega märterlusel, vaid tärkab tõelise soojuse ja kaastunde seisundist. Seetõttu on mahajaana väga lai ja kõikehõlmav…

Kolmas jaana, vadžrajaana, tähendab sõna-sõnalt „teemantsõidukit“ ehk „purunematut sõidukit“. Purunematuse idee tuleneb siin purunematu ärkveloleku avastamisest, meie kaasasündinud virgunud meeleseisundi, meie vadžra loomuse avastamisest. Ülimalt oluline on kohe alguses mõista, et vadžrajaana on kahe eelneva jaana jätkumine ja ilma põhjaliku treeninguta hinajaana ja mahajaana õpetustes, on võimatu astuda tantristlikule teele.

Tantra tähendab sõna-sõnalt „jätkuvust“ või „lõnga“. Hinajaana, mahajaana ja vadžrajaana moodustavad alaliselt jätkuva kaastunde ja tervemõistuslikkuse lõnga, mis ei katke kunagi. Vadžrajaanale on omane veelgi suurem avardumine. See on veelgi võimsama tervemõistuslikkuse ja kaastunde väljendus, mis kerkib esile hinajaana ja mahajaana õpetustest… Kogu budistlik tee põhineb egotuse avastamisel ja sellest tuleneval sisekaemuse ja tarkuse küpsemisel. Hinajaana puhul avastame me oma mina olematuse meditatsiooni praktiseerides. Võttes sisse väärika istumisasendi ja keskendudes oma hingamisele ning lihtsalt oma mõtteid ja tundeid ehk algupärast diskursiivsust teadvustades hakkame iseendaga fundamentaalses mõttes sõbraks saama. Mahajaana tee põhineb avastusel, et teiste heaolu on tähtsam kui meie oma… Kuna oleme avastanud egotuse – et „mina“ ei eksisteeri –, leiame ootamatult, et leidub palju avatud ruumi, milles teisi aidata. Sellel arusaamal põhinebki kaastunne ehk karuna. Budistliku traditsiooni kaastunne ei ole rajatud süütundele, vaid avaramale visioonile, kuna me saame seda endale lubada.

Mahajaana õpetused on sügavad ja tohutult avarad ning teiste aitamine on siin absoluutselt vajalik. See on tõsi mitte ainult mahajaana, vaid ka vadžrajaana õpetuste puhul. Vadžrajaana praktiseerimine ilma kaastundeta on nagu sulatinas ujumine, see on surmav. Kogu vadžrajaana vägi ja maagia põhineb jäägitult teiste heaolu nimel töötamisel ja täielikul alistumisel egotusele – oma tõelisele olemusele.

Vadžrajaana õpetused on väga hinnalised ning selle teekonna läbimiseks on vaja teejuhti, samuti peame me tegema vajalikud ettevalmistused – meie meel peab olema meditatsiooni praktiseerimise poolt taltsutatud ja treenitud. Ainult siis saame me näha vadžramaailma.”

– Chögyam Trungpa Rinpotše –

“Buddha õpetused on tarkuse varasalv, mida on juba rohkem kui 2500 aastat õpetajalt õpilasele edasi antud. Aja jooksul on arenenud välja palju erinevaid õpetusliine ja -stiile, kuid eranditult kõik budistlikud koolkonnad pakuvad vahendeid virgunud teadvuseseisundini jõudmiseks ning nad kõik järgivad Buddha ehk Virgunu eeskuju. Selle mõistmine on ülimalt oluline, eriti kui käsitleme budistlikku tantrismi ehk vadžrajaana õpetusi. Paljud lääne inimesed on kuulnud, et tantrism on „äkiline tee“ – kiirtee valgustumiseni. Või on nad kuulnud, et tantrism on teatud sorti enda vaba väljendamise või seksuaalse vabanemine vorm või mingit sorti emotsioonide totaalsus. Kuid oluline on mõista, et tantrismi ei saa lahutada kogu ülejäänud budistlikust teest. Eksootilised ideed tantrismist ei ole pelgalt väärarusaamad, vaid need võivad osutuda ka üsna hävitavaks. On ohtlik ja kasutu üritada praktiseerida tantrismi, loomata selleks eelnevalt budistlikel baasõpetustel põhinevat tugevat aluspõhja.

Budistlik tee jaotatakse traditsiooniliselt kolmeks peamiseks jaanaks või sõidukiks, milleks on hinajaana, mahajaana ja vadžrajaana. Hinajaana tähendab sõna-sõnalt „väikest või vähemat sõidukit“, kuid veelgi täpsem oleks seda kutsuda „kitsaks teeks“. Hinajaana on väike või kitsas selles mõttes, et range meditatsiooni distsipliin vähendab või taltsutab meele tormlemist ja segadust, lubades sellel iseendas puhata. Hinajaanat kutsutakse ka „vahetuks jaanaks“, kuna hinajaana praktiseerimine võimaldab meil kogeda lihtsalt ja vahetult nii oma meelt kui maailma. Me hakkame mõistma, et kõik mida me kogeme, olgu see hea või halb, positiivne või negatiivne, on taltsutatav ning sellega on võimalik töötada.

Mahajaana tee peamiseks distsipliiniks on teiste aitamine, teiste endast ettepoole asetamine. Mahajaana praktiseerija fookuseks on enda seadmine teiste olukorda ehk enda teiste vastu vahetamine. Nagu ütleb üks tuntud mahajaana ütlus „Võit ja heaolu teistele, kaotus ja lüüasaamine iseendale“. Selline suhtumine ei põhine aga kindlasti enese eitamisel ega märterlusel, vaid tärkab tõelise soojuse ja kaastunde seisundist. Seetõttu on mahajaana väga lai ja kõikehõlmav…

Kolmas jaana, vadžrajaana, tähendab sõna-sõnalt „teemantsõidukit“ ehk „purunematut sõidukit“. Purunematuse idee tuleneb siin purunematu ärkveloleku avastamisest, meie kaasasündinud virgunud meeleseisundi, meie vadžra loomuse avastamisest. Ülimalt oluline on kohe alguses mõista, et vadžrajaana on kahe eelneva jaana jätkumine ja ilma põhjaliku treeninguta hinajaana ja mahajaana õpetustes, on võimatu astuda tantristlikule teele.

Tantra tähendab sõna-sõnalt „jätkuvust“ või „lõnga“. Hinajaana, mahajaana ja vadžrajaana moodustavad alaliselt jätkuva kaastunde ja tervemõistuslikkuse lõnga, mis ei katke kunagi. Vadžrajaanale on omane veelgi suurem avardumine. See on veelgi võimsama tervemõistuslikkuse ja kaastunde väljendus, mis kerkib esile hinajaana ja mahajaana õpetustest… Kogu budistlik tee põhineb egotuse avastamisel ja sellest tuleneval sisekaemuse ja tarkuse küpsemisel. Hinajaana puhul avastame me oma mina olematuse meditatsiooni praktiseerides. Võttes sisse väärika istumisasendi ja keskendudes oma hingamisele ning lihtsalt oma mõtteid ja tundeid ehk algupärast diskursiivsust teadvustades hakkame iseendaga fundamentaalses mõttes sõbraks saama. Mahajaana tee põhineb avastusel, et teiste heaolu on tähtsam kui meie oma… Kuna oleme avastanud egotuse – et „mina“ ei eksisteeri –, leiame ootamatult, et leidub palju avatud ruumi, milles teisi aidata. Sellel arusaamal põhinebki kaastunne ehk karuna. Budistliku traditsiooni kaastunne ei ole rajatud süütundele, vaid avaramale visioonile, kuna me saame seda endale lubada.

Mahajaana õpetused on sügavad ja tohutult avarad ning teiste aitamine on siin absoluutselt vajalik. See on tõsi mitte ainult mahajaana, vaid ka vadžrajaana õpetuste puhul. Vadžrajaana praktiseerimine ilma kaastundeta on nagu sulatinas ujumine, see on surmav. Kogu vadžrajaana vägi ja maagia põhineb jäägitult teiste heaolu nimel töötamisel ja täielikul alistumisel egotusele – oma tõelisele olemusele.

Vadžrajaana õpetused on väga hinnalised ning selle teekonna läbimiseks on vaja teejuhti, samuti peame me tegema vajalikud ettevalmistused – meie meel peab olema meditatsiooni praktiseerimise poolt taltsutatud ja treenitud. Ainult siis saame me näha vadžramaailma.”

– Chögyam Trungpa Rinpotše –

Tegemist on Amitabha Instituudi avakursusega, mis toimub Zoomis live’is, kuid osaleda saab ka järele kuulates, sest kogu materjal salvestatakse. Alustame kõigil kolmel kolmapäeval (9.11, 16.11 ja 23.11) kell 20.00 ja arvestada võiks kahe tunniga. Kuna tegemist on eelkõige loengukursusega, siis on põhirõhk vadžrajaana olemust avavatel loengutel, kuid iga kohtumine sisaldab ka ca 20-minutilist tervendavat ja avardavat meditatsiooni ning lihtsaid juhiseid tõeliselt toimivaks istumismeditatsiooniks. On võimalik registreeruda algul ainult esimesele osale või osa võtta kogu kursusest. Iga osa hind eraldi on 30 eurot, kogu loengukursusest osavõtutasu on 90 eurot.

Kursust viib läbi Riina Grethiel.

Registreeruda saab e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee.

Olete oodatud!