Jõuallikas on nähtus või kogemus, mis annab vajamineva energia, et käivitada mis tahes liikumist või muutumist. On kogemusi, mis aitavad lahustada ja tervendada välise maailma väljakutseid ning inspireerivad kontakti saama ideega kõrgemast võimalikust reaalsusest, mis toimib kõikide jaoks. Sissepoole suundudes vabaneme füüsilise maailma piirangutest ning võime sattuda kuhu iganes – imelistesse paikadesse kaugetel tähtedel või müütide ja muinasjuttude hälli Maa sisemuses, kus puhaste maailmade tervendav ja kristallpuhas energia võib manifesteeruda lõputu armastuseookeanina või imekaunite eeterlike tervendustemplitena. Et avastada jõuallikaid suurte ja kõikehõlmavate negatiivsete mustrite transformeerimiseks, tuleb asuda enese avastamise teekonnale. See otsing võib juhatada väga puhaste tasanditeni, mis on leitavad meele enda seest Need säravad ja tervendavad paigad, mida iseloomustab armastuse, tarkuse ja väe vaheline tasakaal, toovad rahu ja selguse ning aitavad leida vastuseid ka kõige keerulisematele küsimustele. Kui nähtavaks saavad võimsad, hiilgavad ja ammendamatud jõuallikad, mis asuvad meie kollektiivse teadvusruumi kõrgeimatel tasanditel, avaneb võimalus nii ennast kui oma reaalsust tervendada.

Riina Grethiel

Tulevikulinn

1. Tulevikulinn

See on nägemus tulevikulinna energiastruktuurist, mille jõuallikaks on tingimusteta armastuse, kaastunde, vabaduse ja koostöö sünkroniseeritud võnge. Ühiskondlikud struktuurid eksisteerivad, kuid ka kõige suuremas liikumises ja keerukuses leidub ruumi isiklikule vabadusele ja suundumisele üha suurema täiuse suunas – nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil. Saab nähtavaks, et südameenergia on tuleviku ühiskonna puhas ja vabatahtlik jõuallikas.

2. Liivi kirjad: valguse vägi

Loomise vallandab valguses peituv vägi, mis võimendub vastandite kohtumisel ja harmoniseerumisel. Enesest teadlikuks saanud valgus võib ilmuda nii kaunitesse mustritesse korrastuvate osakeste kui ka vabalt voolavate ja kõikjale tulvavate lainetena. Valguse ilmumise eesmärk on kogeda iseennast jõuallikana, mis kõike ühendab. 

3. Esivanemate varandus

Esivanemate mustrid ja kirjad ilmuvad kui kuldsed mäluvõred, mis säilitavad kuldajastu tarkust ja ka väärtuslikku vabaduse hoidmise oskust. Need mustrid edendavad loovat ja mitmekihilist mõtlemist ning võivad tekitada ülendavaid emotsioone, ahhaa-elamusi ja meid pisarateni liigutada. Olles maandatud lihtsasse olemise oskusesse, on neisse talletatud inimhinge potentsiaal sirutuda pöörastesse kõrgustesse, kuna sisaldavad seemnena meie ideede piirangutest vaba lennuvõimet. Tasapisi õpime looma, lähtudes sellest ajatust inspiratsiooni allikast, mis õpetab meid elama rahus ning ühendama mõistust südamega. Nii saab esivanemate varandusest jõuallikas, millele edasiminekul toetuda. 

4. Plejaadlased

Täherahvas Sõela tähtkujust on mõttesilla loojaks kosmiliste avaruste juurde. Kas oleme tulnud tähtedelt? Juba selle küsimuse esitamine avab meie teadvuses peidetud kihistusi ja äratab kauge igatsuse millegi unustatu järgi. Kosmilise päritolu võimalikkus on inspireeriv idee – uks, mis juhatab meid uute võimaluste valda. Sellest saab jõuallikas, mis aitab lahti mõtestada olemasolu eesmärki ning õppida suunama oma mõtteid ja tundeid kõrgemale tasandile, et olla siin ja praegu selles maailmas tõeliselt kohal ning toimida iseenda kõrgema olemusena. 

5. Plejaadlaste tervendustempel

Vibreerivast valgusest ja taevalikest helidest moodustub tervendav ruum, kus saame puhata ja ennast laadida, et naasta taas maailma ja oma ellu, olles tulvil valgust ja väge ning kiirates seda armastavalt ka väljapoole. Kui oleme laetud taevalikust valgusest, tõmbame ligi nii õnne ja heaolu kui ka küllust ja imelisi võimalusi vaimseks kasvuks.

6. Tähevärav

Avaneb uks kosmilise mälu taastumise juurde. Meenuvad varasemad kehastused ja eksistents teistes maailmades, teistes tegelikkustes. Kosmilise mälu taastumine rikastab meie praeguse kehastuse kogemust, lisades sügavust käesolevale elule. Kui avanevad uued horisondid, tõdeme kergustundega südames, et isegi rasked kogemused on olnud eelkõige vaid õppetunnid ning on alati sisaldanud imelist potentsiaali ülenduda – ilmuda kui võimas õnnistustevoog või kui vääramatu ja kõikevõitev edasiminekujõud. Negatiivsus lahustub ja vallandub positiivne energia, sest igas kogemuses peitub alati ka kõrgeim potentsiaal, võimalus areneda ja piiritult avaneda – saada tiivad.

7. Liivi kirjad: tarkuse vägi

Jõud tuleb samaaegselt nii minevikust kui ka tulevikust. Selge valgus transformeerib erinevad kogemused ja eluraskused kauniteks mustriteks, vallandades loomingulise energia. Minevikust tulev tarkus avaneb ja näitab teed kõrgeima võimaliku tuleviku suunas. On võimalik õppida kogemustest ja vältida varasemates teelõikudes tehtud vigu ja unustust. Jõuallikaks on tarkusele toetuv teadlik kulgemine, isegi kui järgmine samm on alles varjatud. Usaldus universumi tarkuse suhtes juhatab läbi hämara ala ning viib viimaks sihile. Kõrgeim tee on alati olemas!

8. Tähekirjad: õigluse vägi

Kõik valikud ja mustrid on avatud ja aktiivsed. Hetk ilmub kui kosmiline 0-aeg, mis on tulvil lõputuid võimalusi. Tuleb leida tasakaal ja saavutada sügav sisemine rahu. Peatu, hinga ja usalda iseennast – oma kõrgeimat olemust! Siis aeglustab Universum aja kulgemist ning nähtavaks saavad ka tulevaste valikute tagajärjed. See hõlbustab parimate otsuste langetamisel ning aitab püsida õiglases voolus, olles avatud kõrgematele võimalikele tulemustele, mis ületavad isegi kõige julgemad ootused paljukordselt.

9. Rohelise Tara puhas maa

Rahupaik selles kiirelt kulgevas maailmas asub meie enda sees ning avaneb, kui suudame viibida hetkes. Kogu tarkus on siin ja praegu kättesaadav ning aset leiab täielik vabanemine hirmudest. Me tajume ja kogeme iseenda igavikulisust ja suudame sellesse lõdvestuda. Universum näitab end imelise paigana, kus kõik on võimalik ning kus polaarsusi saab ühendada reaalsust rikastaval viisil. Kui oleme oma hirmudest ja kahtlustest lahti saanud, vallandub võimas loominguline energia ning puhas maa saab siin ja praegu kogetavaks. Kõik asetub oma kohale ja häälestub parimale võimalikule olemisviisile, millest tulvavad mõjuringid suudavad meie reaalsust ülendada. Tõdeme, et tulevik võib olla helge!

10. Esivanemate jõuallikad

Esivanemate jõuallikad on meie rakkudesse ladestunud tarkus ja vägi, mille võimuses on ühendada meid minevikus aset leidnud sündmustega, mis on küll ammu ununenud, kuid mille mõju on jäänud kestma läbi aja ning toetab meid praegu, aidates jätkata teekonda ning jääda püsima. Kuigi mineviku hiilgus ja kurjust äravõitev kangelaslikkus võib meie aktiivsest mälust kadunud olla, peitub neis sündmustes ja kohalolekutes võimas jõuallikas, mis väestab ja inspireerib meid ülendama mis tahes raskusi rõõmu ja naeru abil. Esivanemate jõuallikad aitavad meenutada elamist rõõmus ja seda, et puhas tingimusteta rõõm on armastuse energia kõrgeim maapealne väljendus. 

11. Esivanemate tarkuseaarded

Esivanemate tarkus on varandus ja puhas vaimne vägi, mida kanname enese sees – isegi kui me pole sellest teadlikud. Ja ometi on teadlikuks saamine tähtis, sest alles siis saab aktiivseks see võimas jõud, mis on talletatud meie mustritesse ja kirjadesse, lauludesse ja lugudesse, meie imekaunisse loodusesse. Manifesteerub kõrgem teadvustasand, mida iseloomustab puhas taotlus luua maailm, mis tagab kõikidele olenditele heaolu, õnne ning vaimse edasimineku. Esivanemate tarkuseaarded on vaimne energia, mis võib manifesteeruda ka füüsilise õitsengu ja küllusena. Tarkus, mis loob kõikide heaolu silmaspidavat tasakaalu, annab võimaluse harmooniliseks ühiskonnaks ja rahuks maa peal.

12. Jumalanna Linda

See pilt aitab luua ühendust meie rahva mütoloogilise esiema, jumalanna Linda Kuldse Emanda aspektiga. Linda on külluslik, kõike harmoniseeriv ning suurt õitsengut tagav kohalolek, keda saame äratada ja kogeda nii iseenda sees kui ka ümbritsevas maailmas. Universaalsel tasandil on ta ilmasammas ning meie keha sees keskmine kanal. Jumalanna Linda taastab tasakaalu nii meie elus kui ka looduses, ühendades Taeva ja Maa ning tuues tagasi kuldsed suved, kaotatud aja ja isegi nooruse. Kuldse Emanda armastus on kõikehaarav, kõiki ülendav ja kõike tervendav jõuallikas, mida me kõik edasiminekuks vajame. Tema kohalolek on valgustunud maailma kese ja kesktelg.

13. Tähekirjad: lõõmav kohalolek

Tähtedelt tulev tarkus aktiveerib kõrgeima vaimse kaitse ning lubab meil kogeda sõdade lõppemist ja vaenu lakkamist enese sees. Kui oleme võitnud enda sees pulbitseva viha, siis nõrgeneb vaenutegevus ka välises maailmas. Meist lähtuv rahuvõnge neutraliseerib negatiivsed energiad ja rünnakud, mida varem enda poole tõmbasime, vabastab vangistatud valguse ja hingeenergia ning muudab tuhaks seda kinni hoidnud madalamad võnked.

14. Jumalanna Ann

Jumalanna Anni vägi ja pöörasus on talletatud meie regilauludesse, kus Ann teeb mitmesuguseid imetegusid – näiteks lüpsab ta kurge ning küpsetab seejärel kurepiimast kooke. Ann kehastab alistamatust ja vabadust – kui ta ehted tantsuhoos purunevad, ei ole ta nõus ehete parandamise hinna eest oma vabadusest loobuma ja vastu tahtmist abielluma. Kui Ann laevameeste poolt röövitakse, keelduvad pereliikmed teda välja lunastamast. Õnneks leidub üks külapoiss, kes Anni armastab ning on valmis neiu vabaduse eest kõrget hinda maksma. Ann saab vabaks, kuid tema pöörasus ei taltu. Pöörates selja sünniperekonnale ja ühiskonnas valitsevatele vabadust piiravatele normidele, jätkab ta oma teekonda imetegijana, tuues inimeste ellu, kes talle avatud on, palju rõõmu ja imelist võluväge. Jumalanna Ann on vanadest mustritest vabanemise eestvõitleja ja uute alguste toetaja. Ta ei põrku tagasi, et aidata neid, kes peavad välja murdma minevikuahelatest, ning ta näitab meile kõigile teed parema, vabama ja loomingulise tuleviku poole.

15. Inglivärav

On paotunud maailmadevaheline värav, millest immitsev sära toob nähtavale valguse peened struktuurid ja pühade olendite vaevuaimatavad kohalolekud. Kui leiab aset puhastus, on meil taas lootust ülenduda. Kui valime elamise puhaste printsiipide järgi, saab võimalikuks nii valguse sünd kui ka valgusesse sündimine. Tähtis on meenutada, et ka kõige pimedamas paigas on alati olemas uks, mis meid tagasi valgusesse juhatab. Algupärane headus on tõelise reaalsuse muutumatu ja puhas olemus, mis on alati kõikide katete all olemas.

16. Kaitsjate kohalolek

Valguse struktuurid, mis on ilmunud kaitsvate võredena puhtast algallikast, moodustavad peeneid mustreid, lastes läbi üksnes valgust ja kaitstes meid kurja eest. Vibreerides sagedusel, mis on ühteaegu ülendav ja väestav, aitavad need kaitsvad valgusevõred tõusta polaarsuse kohale ning kogeda algoleku puhtust ja täiust – algupärast headust kui kõigi nähtuste allikat.

17. Buddha silmad

Pühadust kiirgava rahuväe ankurdamine transformeerib kurjuse ja taastab harmoonia. Buddha silmad näevad kõiges üksnes headust ja rahu ning projitseerivad seda ka väljapoole. Valgus särab keset pimedust ning ülendab selle. Korrastub kaos meie sees ja meie ümber.

18. Siiriuse õis

Mida eredamalt särab meie südamevalgus, seda võimsam vägi meist lähtub. Meist saavad jõuallikad, kes suudavad lahustada ja transformeerida negatiivsust ja mürgiseid meeleseisundeid, muutes need hetkega algseks puhtuseks ja täiuseks. Välise maailma kaos ja ebakõlad ei kohuta neid, kes näevad pimeduses stiimulit oma südamevalguse plahvatuslikule lõõmama panemisele.

19. Tarkusevärav: Taevas

Esivanemate tarkus on meie jõuallikas. See on kui kolmekordne värav taeva-aardeni. Tarkus, rõõm ja valguse vägi lahustavad negatiivsuse ning Taeva piiritus avaruses leiame rahu ja saabub täielik rahunemine. Kui Taeva tarkus naaseb meie ellu, taastub harmoonia Maa ja Taeva vahel.

20. Tarkusevärav: Maa

Kolmekordne värav viib Maa ja Taeva piirile ning avab tee Maa sisemise avaruseni. Seal on peidus tervendav ürgvägi, mis taastab hoolimise ja kaastunde kõige elava vastu. Kui selleni sirutume, on Maa ja Taevas alatiseks ühendatud.

21. Taevavärav

Taevavärav on läbipääs Puhtale Maale, mis võngub kuldajastu sageduses. Puhas Maa on paik, kuhu on võimalik suunduda pärast maiselt tasandilt lahkumist, samuti võib tee sinna avaneda meie ees meditatsioonis. See on uuenemise, noorenemise ja tervenemise paik, mis aitab taastada meie elujõudu ja tuua tagasi kaotsiläinud hingeosad.

22. Šambhala värav

Šambhala on paik, mis asub kosmilises peeglis – puhta teadvuse domeenis. See on maailm kartmatutele, sest suundumine sinna nõuab läbiminekut Tühjusest. Kõik taandub viiele elemendile, mis ilmuvad kui viis valgustumisele viivat tarkust, suubudes mõõtmatusse, algsesse puhtusesse ja täiusesse, et ilmuda sealt uuesti kui hästihoitud ideaal toimiva inimühiskonna jaoks. See on saladus, mis peitub igaühe südames ning on leitav kõigi jaoks, kelle motiiv tegutsemiseks on puhas.